Fontos! Az új szerver Unikóddal tárol, az oldalak túlnyomó többsége viszont Nyugati (Latin) ISO-val készült. Ezért most a legtöbb oldal hemzseg a kérdôjelektôl. Egyelôre legalábbis csak azt tudjuk ajánlani, hogy ez esetben a felsô Nézet/View/Vis rovatban át kell állítani a nyugati latin módra! Íly módon teljesen olvaható szövegeket kapunk.

A bizonyos oldalak tetején lévô 'misztikus' jegysor a szerverrôl szerverre költözés, illetve ezek adásvétele során keletkezett, senki nem tudja pontosan miképpen. Írtjuk ôket ahol érjük!;-)Honlapmottó:

"Dolgozni a világban nehéz, minden szükségtelen munkától tartózkodni még nehezebb."
Sri Nisargadatta Maharaj
(Hindu bölcs)!!!2004 December 5!!!

Ne felejtsd soha ezt a napot, amikor aljas, hazug uszítás befolyása alatt, de az 'otthuni' magyarság többsége megtagadta a 'külhoni' magyarokat! E naptól HAZA csak a 'MAGosban' létezik a számunkra, bárhun is éljünk!


„Lomb rezzen a tölgyfán. Mozdulnak a fészekben a kicsi fiókák. Ó, az apró szárny. Bátran gyôzi le a legnagyobbat, a könnyû levegôt. Már nem félek. Szívem még egyet rebben, rezdül a fészek, a tûzlélek magasan lobog".  (Levelek a halott baráthoz: Elsô levél.)


2004. január 10.-én, életének 95. évében elhunyt

HAMVAS BÉLÁNÉ, KEMÉNY KATALIN

Búcsúztatója és temetése 2004. január 16.-án 14 óra 30 perckor volt
Szentendrén, a köztemetô 2. parcella 4. sorának 4. sírhelyén.
Értesítési cím: Dúl Antal, 1115 Bp. Etele út 36/b. III./20.


Életem legnagyszerûbb találkozásai közül valók voltak a Katalinnal való konzultációk. A Koppenhágai Hamvas Béla Klub és intuitív zenekara (B.H.G.I.M) is az ô engedélyével viseli nevét. A Dániában kiadott Hamvas könyv (Északi korona) anyaga is az ô javaslata alapján állott össze.
Magam részérôl nem féltem az átlépést illetôen, hiszen kevesen voltak, VANNAK annyira tisztában avval mit is jelent embernek lenni. De együttérzek, együtttérzünk azokkal, akiknek nagyon fog hiányozni.  Szeretettel, Lázár Ervin Járkáló

Ps.: Felhívnám a figyelmet arra, hogy Katalin nem 'csak' a Hamvas életmûvet gondozta, hanem maga is kiváló író és mûfordító. Nem régen jelent meg könyve, a Sztélé nagyanyámnak. Vajon az ô 'sztéléjét' ki fogja elkészíteni?!


Ez a kép (1997?-bôl) most került elô

Vigyázzon kedves mindannyiunkra 'Szent' (de remélhetôleg legalábbis 'Boldog';-)
Kemény Katalin, és az ölében ülô Nyuszi (-rajzoló) Ginkgo-ra vigyázó angyalok!
(-;Nyuszi-k;-)

(-;Mese-mese-mátka;-)
Tartalom:
Vannak akik kénytelenek néha józanra inni magukat.
Az unalom végül olyan unalmassá válhat, hogy komikus lesz.
Inge Houmann: Aforizmák(Magyarul: Kovács Kászon)
A nagy dán szabadulómûvész-filozófusnô 1939-ben született, (már alig ketyegô) porhüvelyét  2001 március 19-én, héfôre virradóan hagyta el!
Inge Houmann: Az információ kísértete

AKTUALITÁS-OK:
A legutóbbi látókör 05. április>


Élet a paradicsomtáborban
Dán esszé kommentárral '04 augusztus-szept.


'Haza a MAGosban' tanfolyam!
Beavatás Népfôiskolába, novemberben, Vértesacsán. Meghívó!
Hamarost gyün a beszámoló!

KOPPENHÁGAI NEMZETKÖZI NAP/BESZÁMOLÓ
2003 junius 14-én szombaton 11-15 óra között a Rådhusplads-on
Hamarost jön az ezévirôl szóló képes beszámoló!

A szerzôktôl (szerkesztôtôl) kaptuk:
"Haza a MAGosban!":
Magyar szufi Hawaibul!
A mesterek szava/Színház Szerbiábul!
451 FÉLCÉDULA Magyarországról!

Czakó Kopiban! Beszámoló!
Utójáték a Csontváry Szellemi Csontkovács Mûhelyben!
Avagy mire is jó a demokrácia?! Két újabb Czakó dolgozattal, és - helyenként kicsit éles - levélváltással!

Egy járkálás a Skandináviai alkotók lapjába,az Ághegy Járkáló rovatába
Beszámolóféle, palckposta egy otthuni látogatásról.

Mezei Szilárd muzsikus rovata
MUuuuuuuu...;-)

ÁLLANDÓ ROVATOK
Faliújság: Új Látókör!, BHGIM, stb.
Hamvas-Gefion Galéria (egy nagyobb kép)
Ungváry Ildikó  Róza  (klubtag) rajzai
Krassó György Hírszolgálat
Hagyják abba Rusai László kényszerkezelését! 2003 október
stb.


MINDENFÉLE!;-)
Kierkegaard: A pillanat 1. szám
A dán filozófus-író élete utolsó évében saját maga által kiadatott idôszakos folyóirata elsô számának fordítása! (A többi 9 fordítása is tervben van, a másodiké már el is kezdôdött!)


SZUFI
Magyar szufi Hawaibul!
Szeretôk és aszkéták / Bevezetés az iszlám misztikába
stb.

DÁNIA LABORATÓRIUM,
POLGÁRI FIZETÉS
STRESSZ!!!!!!!!!!
Kiút az EU-ból?!
A multik nem fizetnek adót Dániában
Hozzászólásokkal!
stb.

HAMVAS MAPPA
Jó étvágyat!;-)
Hamvas Béla: Paradoxon az igazságtalanságról
Közkívánatra (D.Z.;-) befejeztük a begépelést!
A fordítótul kaptuk:POWYS levelei Hamvas Bélához
és Kemény Katalinhoz + egy kis Powys írás!
A svéd Hamvas, Almqvist
Hamvas aktualitása!?
'Örokzöld' egy 2001-es Magyar Szemlébôl
stb.

ISKOLAÜGY
'Haza a MAGosban' tanfolyam!
Beavatás Népfôiskolába, novemberben, Vértesacsán. Meghívó!
Hamarost gyün a beszámoló!
'Add tovább!' A módszer lényege.
DRÁVAFOK 2002 - egy régebbbbi képzés!
stb.

BHGIM
Béla Hamvas Grup for Intuitiv Musik
Új CD!
stb.
AJÁNLOTT, KAPOTT, GYÛJTÖTT DOLGOK
"...ÉS IRODALOM";-) A szerzôktôl kaptuk!
Egy otthuni (Szögedi) Szente Imre írásai
'Állati''03 márciusábul!
Czakó: Párbaj
Czakó Gábor: Beavatás - Bölcsesség-tudás
stb.

'FÖLDKÉRDÉS'

REMÉNY!?

"Igazából attól a kommunista agyrémtõl, hogy nekünk vezetõknek, kutatóknak, tudósoknak ki kell találnunk, hogy mi a jó az embereknek, még nem nagyon tudott megszabadulni az ország. Továbbra is megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a jó nekik, mert nyilván mi vagyunk az okosabbak. Ez a dolog a demokráciával akkor sem egyeztethetõ össze, ha tényleg mi vagyunk az okosabbak."

Világ-Kereskedelmi Háború!?
stb.


TERROR ROVAT
Az iraki háború elsô dán áldozata
Not in Our Name!
Neves amerikai közéleti személyiségek állásfoglalása a 'terror elleni háborúval' kapcsolatban!
stb.

GLOBALIZÁCIÓ!?
Monbiot: kiáltvány új világrendért!
Arundhati Roy békés forradalomra buzdít!
Shiva!
Szembeszállás a Birodalommal
Arundhati Roy [indiai írónô]
Globális civil ünnep: Porto Alegre 2003!
Politikailag korrekt profit?!
Hozzászólásokkal!
stb.

VIGYÁZAT!
'HARAPÓS' ÍRÁSOK!>
Lázár Ervin Járkáló ('Vagy kicsoda?!') elmélkedéseibôl, 'Hirdetés' (a teljes dráma!), Magyar-dán Hyperion (esszék),stb.
MVSZ

A menyasszonyfátyol titkai
Személyes beszámoló a '02-ik évi, még mindíg botrányos közgyûlésrôl.
Mire jó ma a magyarság?!
stb.

Klik-Link-Lista
Mindíg új cím!
Például:
DANYI ZOLI oldalai (sok Hamvassal + minden!;-) http://danyi.on.neobee.net
Viszonylag a legteljesebb Hamvas Béla e-anyag egy helyen a
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/hamvasbela.html címen
http://kihivas2003.neumann-centenarium.hu/ford3/csapat013/
Egy, magyar diákok által Dániáról készített remek honlap!
http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/index.html
Http://www.gondola.hu
http://www.zpok.hu Egy nagyon fontos 'zöld' honlap!!!
stb.
Egy beszélgetés Hamvasról, és az ô ürügyén!
http://forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=9004075&uq=430
MEGHALNI NAGYON FONTOS

A tibeti mester Sogyal Rinpoche magyarázza a halál, az elme, és igazi természetünk jelentôségét


RIGPA.DK
(dánul!)
Honlapjuk gondozásáért éveken át havi száz dán koronával járultak hozzá az internet költségeinkhez!
/De persze nem ez volt az egyetlen kapcsolódási pontunk a tibeti  láma Sogyal Rinpoche ('a 'Tibeti könyv életrôl és halálról' szerzôje!) alapította meditációs, és a halálra felkészítô világhálózat helyi csoportjával!/
Most új webmesterük van, de a szellem a régi!;-)


Reklám!
Megjelent egy magyar nyelvû dán tankönyvcsomag!The Nobel Prize in Literature 2002
"for writing that upholds the fragile experience of the individual against the barbaric arbitrariness of history"
Imre Kertész Hungary b.1929
"A magyar kontextusban aligha akadhat ingerlõbb kihívás, mint az ilyen
szavak: nemzeti öncsalás vagy az ország igazi helyzetének felismerése.
Aki ezzel megpróbálkozott, tabukat sértett, és sért meg mind a mai
napig; annak vagy külföldre kellett emigrálnia, mint Márai Sándornak,
vagy belsõ emigrációba vonulnia, sõt börtönbüntetést elszenvednie,
akárcsak Bibó Istvánnak, vagy eltûnnie, mint Hamvas Bélának."
(Kertész Imre: Vallomás egy polgárról. In: A számûzött nyelv, 232. old.)

E-mail:
hamvasklub@parknet.dk