TilKonfer.htmlTEXTMOSS{)LLX TilKonfer.html
 
Vores diskussionsoplæg til den multietniske konference
 
 

        Forhåbentligt er vi alle enige om at værdigrundlaget for et såkaldt multietnisk samfund, lige som for alle andre samfund, ikke kan baseres på andet end aktiviteten af frie mennesker, der i sandhed er gensidigt interesseret i - og viser respekt for hinanden.

         Vi vil begynde med et af de fundamentale problemer: Som en af de inviterede borgmestre i programmet "Rigets tilstand" i midten af januar 2000 har formuleret det: I et samfund, hvor fleretallet af danskerne heller ikke viser interesse for hinanden - kun økonomisk, vil der nok ikke komme nogen kvalitative forandringer selv om medlemmerne af de ca. 100-120 (?) etniske mindretal i landet lærte perfekt dansk, fik arbejde uden forskelsbehandling, samt overholdte alle de forvirrende regler med hensyn til alle de upersonlige integrationsprogrammer.

         Den mere og mere globale og hektiske markedskamp, indretning og mentalitet er mere velegnet til at sætte menneskerne og de forskellige sociale, og etniske grupper op mod hinanden, end smelte dem multietnisk sammen (se USA!). Da der i øjeblikket ikke er udsigt til at der kommer forandringer i disse mekanismer, kan vi kun få øje på en nogenlunde brugbar overgangsløsning: indsførelsen af borgerløn.

        Prøv at forestille Jer hvad der ville ske, hvis alle voksne danskere (vi ville sætte aldersgrænsen til 21-23 år) samt de voksne medlemmer af "den multietniske samfund", der af en eller anden årsag har fået opholdstilladelse, alle frit kunne vælge mellem borgerlønnen, markedet og/eller de statslige og kommunale arbejdsopgaver. Hvis de under alle omstændigheder havde fået de for eksistensen nødvendige grundlæggende livbetingelser og økonomiske midler, ville der ikke være nogen grund og måde tilbage for at spille dem ud mod hinanden. Tænk at denne tilstand i første omgang kunne blive realiseret i dette lille, men overalt værdsatte "laboratorie-land". Som den landsdækkende Borgerløn-Initiativet bevægelse også gør opmærksom på: en sådan løsning ville kunne medføre en frigørelse af den menneskelige skabeevne i en sådan format, der måske aldrig før er set i verdenshistorien. Dette kan være en ægte dansk, menneskelig opgave, for både danskerne, og de herboeende udlændinge.Vores forening har fx. allerede modtaget anerkendelse i visse kredse i Ungarn for de hjembragte danske erfaringer og værdier. (Der er naturligvis ikke tale om penge, men usammenligneligt mere værdifulde og mere sværttilgængelig kulturel brobygning).

        Intuitivt er der sikkert ekstremt mange i Danmark, der er klar over dette, men de fleste vælger at lyve noget andet under henvisning til samfundsordenen, den holdbare vækst (der globalt betragtet er komplet nonsens), fuld beskæftigelse, og andre utilitaristiske markeds-vrangsforestillinger. Heldigvis, eller rettere sagt som følge af et 150 år gammelt konsekvent folkeoplysende og befriende program, er der i Danmark et institutionsnet, og menneskeligt, personligt potentiale, der er kompetent til at sætte et sådan forbilledligt program i gang. Institutionen vi tænker på er den legendariske danske folkehøjskole.

        Vi, dvs. den lille ungarsk-dansk-internationale venskabs & kunstforening, den københavnske Béla Hamvas Klub, kunne også bidrage til det store projekt på mange måder. Vi er overbeviste om at de andre etniske mintoriteter i landet også gemmer på brugbare kulturelle og åndelige rigdomme.
      Som borgere i Danmark og etniske ungarere, har vi gjort alt det, som vi havde mulighed for vha. de begrænsede økonomiske midler vi havde til rådighed. Vi vil i hvertfald blive ved med at gøre vores pligt frivilligt både i Danmark, og overalt hvor man vil have med os at gøre.


    Ps.: Eftersom vi har prøvet formulere vores diskussionsoplæg så kortfattet som muligt, kan  det godt virke lidt "dogmatisk, firkantet, doserende, utopistisk, manglende jordforbindelse, endda lidt forrykt" - i det første øjeblik. Men hvis man kigger fx. på Borgerlønsinitiativets hjemmeside på internettet, og læser  de mange artikler, og/eller debatoplæg om emnet, som findes der,  vil det hele garanteret give mening - før eller senere.
    Den tyske sociolog, Ulrich Beck - en af vor tids største samfundstænkere - formuleret problemet således i Politiken - Søndag 28. marts. '99: "Hovedideen bag fremskridt var netop at slippe for at arbejde. Men nu, hvor det for første gang er lykkedes, opfattes det som en kæmpekrise i stedet for en succes. Det er da utroligt."
 
 

E. J. Lazar - K. Kovacs