SzocialForum03.htmlTEXTMOSS)*#^^ SzocialForum03.html
Figyelem, az alábbi fordítás önszorgalombul készült, felvilágosításul. Kommerciális felhasználás esetén minden jog a lapé, és/vagy a szerzôé. Ez esetben a fordításért járó szokásos tiszteletdíjat is kéretik befizeni a Koppenhágai Hamvas Béla Klub bankszámlájára (részletek a http://hjem.get2net.dk/hamv.laz honlapon).

Ünnepelnek a globális alternatíva reprezentánsai a Szociális Fórumon
Anne M. Sørensen, Porto Alegre
Politikens netavis csütörtök 30. jan 2003

"Csoda!" Csak így találták kifejezhetônek a Szociális Fórum szervezôi azt, ami a hat napon történt Porto Alegre-ben.

Ok az ünneplésre
Kedd este foglalták ösze mi is történt a csúcstalálkozón, ami 100.000 résztvevôt vonzott 158 országból, és amely, noha gyakorta kaotikusan, és rendetlenül, de mindvégig ünnepi hangulatban közel 2000 találkozón vitatta meg miképpen is kellene egy jobb világot teremteni.
"Okunk van az ünneplésre, azért, amit idáig tenni tudtunk. Mindössze három év alatt együtt elindítottunk egy folyamatot, a gátlástalan piacgazdaság szociális rend elleni támadása ellen növekvô civil ellenálló hullámot.Tiszta energiát termelô erômû vagyunk, és még csak most kezdtük", nyilatkozza lekesen a csúcstalálkozó nemzetközi tanácsának tagja Candido Grzybowski.

Jókedvû pakolás
Ugyanilyen jó kedv uralkodott a sok küldött, mozgalmár, és értelmiségi között is, akik ezen az estén befejezték a tanácskozásokat, bepakolták bôröndjeiket, hogy elhagyják a várost, amely hat napig élt felfordulásban.
Lepiszkálták a "Nem az iraki háborúra!" feliratokat, és a különben fáradhatatlan perui utcai muzsikusok utolsó furulyahangjai is elhallgattak.
"Telve vagyunk reménnyel és erôvel." Mondta a csúcstalálkozó egyik abszolút hôse, az amerikai társadalomkritikus [nyelvtudós-filozófus] Noam Chomsky.
"Porto Alegre a legfontosabb mutatója honnan-hová is fúj a szél. Mi itt telve vagyunk reménnyel és erôvel. Davosban nyomott a résztvevôk hangulata, mert tudják, hogy hatalmukat veszthetik", mondta, mielôtt a repülôre szállt, amely hazrepíti Massachusetts-ba.

Itt az idô az értékelésre
Az ünnepélyes zárohangulat végeztével utána kell gondolni a dolognak.
A többnyire happaningre emlékeztetô hangulat ellenére ugyanis a résztvevôk azért jöttek, hogy megvitassák a világ nyomorúságos állapotát, és tették ezt nagy odaadással.
Ezrével hagytak maguk után javaslatokat és felajánlásokat, amik koordinálására a nemzetközi tanács a következô hat hónapot szánja.

Túl nagy a cselekvéshez
A Szociális Fórum elsô csúcstalálkozóját 2001-ben az úgynevezett újliberális világrend által okozott szociális gproblémák analizálására szánták.
Egy évvel késôbb a cselekvési tervek kerültek a központba, és az idén a stratégiát tárgyalták volna a résztvevôk. Ez nem egészen így sikerült, mert túl sok új résztvevônek volt szüksége egyfajta újrakezdésre.

Három cél
Mindez arra késztette mind az elôzô évek veteránjait, mind a szervezôket, hogy újra mérlegeljék a csúcstalálkozó kinyilvánított céljait:
mozgósítás
részvétel és
egy jobb világ stratégiái
vajjon egyeztethetôek-e az adott nagyságrendben. Néhányan legalábbis úgy találták, hogy nem.

Mindhárom cél nem elérhetô
"Egy ilyen gigantikus fórumon a három cél nem elérhetô", mondja Roberto Savio a csúcstalákozó nemzetközi tanácsából.
Savio az alternatív globál hír és információs ügynökség, az Inter Press Service IPS alapítójaként ismert.
"Itt az ideje, hogy decentralizáljuk a munkát", mondja S.

Sok országban történik
Savio utal arra a sok tevékenységre, ami elérte a különbözô világrészeket. Európa, Afrika és Ázsia is megalapította a maga fórumait, amelyek regionálisan dolgoznak.
Ezenkívül a szakszervezetek, a bírák, a parlamenti képviselôk, és nagyon sok más csoport szôtt kapcsolati hálót a korábbi csúcstalálkozókon.

Nem a fórum feladata
"De hát egyáltalán nem a fórum feladata strukturálni az ellenállást íly módon", véli André Jacques Az egyházak világtanácsa egy idôsebb küldöttje.
"Ez itt egy nyitott hely, ahol vélemények formálódnak és ütköznek. Ez önmagában fantasztikus, és ha elkezdjük túlstruktúrálni, akkor olyan belsô konfliktusok léphetnek föl, amit az ellenfeleink kihasználhatnak", mondja.

A legszegényebbek nem voltak ott
Az ezévi Szociális fórum nem futott le kritika nélkül. A legerôsebb ellenvetés az volt, hogy nem a legszegényebbek voltak Porto Alegrében.
A pézben erôsebb mozgalmárok jönnek és beszélnek a szegények nevében.
Egy másik gyengeség az, hogy miután a csúcstalákozó Brazíliában van túlnyomó a latinamerikai részvésztel.

Ezért a Szociális fórum Indiába költözik
A következô évben a fórum Indiába költözik, hogy megmutassa, az uraklkodó világrend elleni fellépés globális.
A magabiztosság jeleként azt is közzétették, hogy a következô csúcs aligha fog az elit davosi Gazdasági fórumával egyidôben zajlani, mint idáig.

Nem ugyanúgy viszonyulnak Davoshoz, mint eddig.
"Többé nincs szükségünk arra, hogy ugyanúgy viszonyuljunk hozzájuk mint eddig, ezután úgy tervezzük a Szociális Fótrumot, ahogy nekünk tetszik", nyilatkozza Francisco Whitaker a csúsctalákozó tanácsától.
"De természetesen nagyon szívesen fogadjuk, ha a saját találkozójukat velünk egyidôben rendezik."

Az eredeti cikk: www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=254030

Ford.: Lazarus