Remeny.htmlTEXTMOSS!"OS̼S Remeny.html
Remény
Information (Független dán napilap), jsn, 6. februar 2004

REMÉNYKEDHET az emberiség. És a bolygó. Fény gyúlt ki a minap. És nem a Greenpace gyújtotta. Se nem Az Ökológiai Tanács. De még az ENSZ Nemzetközi Klímatanácskozása (IPCC) se. Amelyek akár egyenként, akár kórusban sikoltozhatnak, vagy üvölthetnek anélkül, hogy a világ helyi, avagy globális hatalmasságai odabagóznának. Mert, amint Björn Lomborg* maga elmagyarázta, ezeknek a
szervezeteknek a bolygó klíma-kalamitásairól való sikoltozását csak önmaguk nélkülözhetetlenségének, no és támogatandó voltának kihangsúlyozása motíválja. Az övék és a hasonszôrûek üzenete arról, hogy a növekedésre alapuló globális gazdaság immáron olyan mérteket öltött, hogy a szerves energia
felhasználás alapvetô egyensúlyokat fenyeget - mint például a Golf áramlat, ami a mi helyi
[skandináviai]biztosítékunk egy új jégkorszak ellen -- ez csak leszálló és a szétesés felé tartó
szélsôséges csoportocskák elkeseredett túlkínálata. A gyôztes piaci lelkendezés amely határokat
robbant San Francis-kótól, Frankfurton és Moszkván át Bangalaoréig és Sanghai-ig igazán nincs ideje
és tere ilyen visszahúzó erôkre.
Ezért nem volt remény. Európa nagy részén növekszik a CO2 kibocsájtás a Kyotoi megállapodás
ellenére, és az EU energiabiztosa Loyola de Palacio csak az imént kérdezte, hogy nem kéne é az
EU-nak teljesen elfelejtenie ezt a dolgot. Oroszország továbbra is visszariad az aláirástól, és az
USA, - a legnagyobb környezetszennyezô az összes közül ? határozottan állítja, hogy soha, de soha
nem fogja ezt megtenni. A kibocsájtás növekszik, a jéghegyek olvadoznak, a Golf áram megállóban.
Nem, nem volt semmi remény.

EDDIG NEM VOLT: Ugyanis hirtelen csoda történt. A szentháromság lépett a színre, és szólt Vigyázat! Hagyj föl evvel a CO2 orgiával.
A szentháromság nem a Greenpeace-bôl, az ökológiai tanácsból, és az IPPC kutatóiból állott. Sokkal
nagyobb hatalmasságokból. A Pentagon, Hollywood, és a kapitalista szerencsevadászok fô orgánuma, az amerikai Fortune címû hetilap fújt riadót. A Fortune legutóbbi számának csúcshistóriájaként, a KLIMA ÖSSZEOMLÁS címszó alatt leleplezték, hogyan tanulmányozták a Pentagon egy titkos
gondolatlaboratóriumában, a legendás stratéga Andrew Marshall, és  a korábbi Shell
tervosztályvezetô Peter Schwartz központi vezetésével a hirtelen, és kontrollálhatatlan változások
kilátásait a globális egyensúlyi rendszerben. Párhuzamosan avval a nagyléptékû vizsgálattal,
amelyenek eredményeit a Nemzetközi Geoszféra-Bioszféra Program éppen most tette közzé, és amely
többek között az olyan alapvetô rendszerekkel való kísérletezés veszélyeire figyelmeztet, mint a
fent említett Golf áramlat.
A Pentagon tanulmánya vezetô klíma szakértôkkel folytatott bizalmas tárgyalásokra alapoz, és egy, a
bolygó lehetséges ámokfutását bemutató szcenárió leírásába torkollik, mármint ha tovább folyik az
egyensúlyi rendszerek terhelése, bolygatása. A Fortune elemzi a Pentagon eredményeit a Golfot
illetôen, amely a leírás szerint 2020-ra teljesen leáll, jégkorszaki állapotok jönnek létre az
északatlanti tájakon, és vad viharok követik a Golf áramlat elsô halálgörcseit is, hatalmas
áradásokkal Európában és az USA-ban, szárazság tesz tönkre virágzó termôföldeket, szeszélyes monszun periódusok veszélyeztetik Kína élelmiszerellátását, a hideg Észak-európában megemeli az
olajfogyasztást, ami önmagában is veszélyesen növeli a CO2 kibocsájtást, stb., stb. A rémálom
kifejlik, és - amint a Fortuna a Pentagon tanulmányokra referál - a technikai fejlôdés, és a piaci
erôk, amelyek hosszú ideje kísértették a bolygó teherviselô képességét, nem sokat tudnak tenni, hogy
megfékezzék a krízist - mert az túl széles körû, és túl gyorsan robban ki.
Az egész háborúkban és összeomlásban végzôdik, és ez a kapitalista magazint annak kijelentésére
bírja, hogy: "A cselekvés immár elkerülhetetlen () Itt az ideje elismerni, hogy (a hirtelen
klímavaltozás kockázatát tekintve) nemzetbiztonsági kérdésrôl van szó."

ÉS HOLLYWOOD? A Fortunét követve, a 20th Century Fox egy, a nyáron bemutatandó rettenetes
katasztrófafilmmel száll ringbe a bolygó megmentéséért Dennis Quaid- dal a fôszerepben, aki
tudósként az emberiség megmentéséért küzd, a melegház hatás által kiváltott jégkorszaki körülmények
között. Többet nem is kívánhatunk. Ha a világ három leghatalmasabbja elhatározta, hogy kifejtse
rábeszélô erejét, akkor csak muszáj lennie egy halovány reménysugárnak az emberiség számára.
Mindennek ellenére.
A Fortune ijesztô cikkét ugyan követte a Bush elnök által elôvezetett új költségvetési javaslat,
amiben is az elnök - túl a katonai kiadások jelentôs növelésén - csökkenti a környezetvédelmi
keretet és növeli a költségkiadást a környezetet tönkretevô, és CO2 kibocsájtást növelô Alaszkai
olajbányászatra. De hát Istenkém, mindenki tudja milyen is George Bush értelmi felfogása. Egy kicsit
lassabban érti meg másoknál az idôk igaz összefüggéseit. Majdcsak elérkezik ez is.

Forditotta: Lazarus

Jegyzet:

* Björn Lomborg a kormányzat által fentartott környezetvédelmi intézet igazgatója. Most mégegyszer
nekiveselkedtek a dán tudósok, hogy bebizonyítsák egy gyanús sarlatánnal állunk szemben, aki nagy
károkat okoz többek között az e cikkben is említett nézetei terjesztésével.

Figyelem! Kommerciális továbbközlés esetén a jogok az újságot és/vagy a szerzôt illetik! No és ez
esetben kéretik a Klub bankszámlájára befizetni a fordításért járó szokásos tiszteletdíjat is.

Direkte adgang til denne side::
http://www.information.dk/Indgang/VisArtikel.dna?pArtNo=155506

És (inspirációnkra;-) lõn 1 cikk magyarul:
http://www.nol.hu/Default.asp?DocCollID=158333&DocID=136068#136068
Rettenetes jövõkép az a borzasztó, hogy egyetlen gondolatot sem szentel annak, hogy miként
lehetne ezt megakadályozni... Bihari László
És az eredeti angol cikk a Fortune-bôl:
http://www.fortune.com/fortune/print/0,15935,582584,00.htmlAmerikai gondolatlaboratórium: A világ fogyasztását csökkenteni kell
URBAN (dán ingyenes napilap) 2004 február 11

Privátfogyasztás

A privát fogyasztás négyszeresére emelkedett 1960 óta. A Worldwatch Intézetnek a világ állapotáról szóló ez évi jelentését követve a fogyasztást immáron korlátozni kell.

Koppenhága - Éppen akkor gyújtotta ki a katasztrófajelzô lámpákat a washingtoni Worldwatch Intézet amikor az aggodalommentes fogyasztási karnevál újabb hullámhegyekkel kecsegtet Dániában.
A Föld közel ért fájdalomküszöbéhez mert a privát fogyasztás 1960 óta megnégyszerezôdött, és a nagyobb, jobban álló fejlôdô országok közel vannak ahhoz, hogy reguláris fogyasztói társadalmakká váljanak - mondá az intézet igazgatója Christopher Flavin, amikor tegnap [febr. 10-én] Koppenhágában bemutatta a világunk állapotáról szóló Worldwatch jelentést (State of the World 2004)
A jelentésnek ezúttal a fogyasztás és a fogyasztói társadalom a kiemelt témája.

"Amerikában az új házak 38%-al nagyobbak, mint 1975-ben, és sokkal több bennük a hütôgép is, mint korábban. Az autók száma olyan magas ma az USA-ban, hogy több az autó, mint a jogosítvány. És sok közülök kisteherautó, vagy nagy, négykerék meghajtású terepjáró." -mondta el parlamenti sajtó tájékoztatóján Christopher Flavin.

A fejlôdô országok is hamarost elérik e szintet

"1.7 milliárd ember számít ma a bolygón valamely fogyasztói társadalom tagjának. Majd a fele ezeknek fejlôdô országban lakik, és valamivel kisebb a fogyasztásuk, mint a nyugatiaknak, de nagyon gyorsan be fognak hozni bennünket" - figyelmeztetett Flavin.
"A Kínában produkált autók száma a duplájára emelkedett csupán a legutóbbi két év alatt, és Kínának van a legtöbb fogyasztói tátsadalmi szinten élô lakosa az USA után. Vannak persze, akik inkább a fejlôdô országok népességnövekedésrôl szeretnének vitát nyitni. Dehát az esetleges népességcsökkentés sem oldja meg a problémát" - ez egyszerûen nem lenne eelgendô.
"Ha a Föld összes lakója az amerikai életszínvonalat kívánja elérni ezen évszázadban, az hat földgolyót igényelne." - fûzte hozzá.
A Worldwatch Intézet igazgatója tudatos fogyasztásra hívja fel az embereket, mint például a környezetkímélô bútorvásárlásra, a bio termékek és a zold energia választására.

Az ipar is megteheti a magáét

"Persze nagy az ipar felelôssége is, amely legalábbis két dolgot tehet: olyan termékeket tervezhet amelyek kevesebb ráfordítást igényelnek, és újrahasznosíthatók, valamint felhagyhatna a szüntelen többletfogyasztásra való ösztökélésel" - mondá még Christopher Flavin.
Azt is elismerte ugyan egyidejûleg, hogy ez utóbbi a szabad piaci erôkkel való összeütközésbe torkollna és, hogy ötlete sincs arra nézve miképpen is lehetne az embereket a jó élet mibenlétének újragondolására rávenni, hogy lemondjanak az olyan fogyasztásról, ami nem növeli az emberi boldogságot. ()

Ritzau Hírügynökség

Fordította: Lazarus

Figyelem! Kommerciális továbbközlés esetén a jogok az újságot és/vagy a Hírügynökséget illetik! No és ez esetben kéretik a Klub bankszámlájára befizetni a fordításért járó szokásos tiszteletdíjat is.

Kommentár: Azt hiszem nyilvánvaló, hogy itt valami "naaagy tüzet kéne rakni" (hogy örömmel csatlakozzak a József Attila hullámhoz;-) és a növekedésre állított pénz-piac átalakításánál kellene kezdeni a kijózanodást ugye. Amire annyi esélyünk van ma a Kajmán Szigeteknek dolgozó bal-jobb ("bal, jobb vezetek egy majmot"*) kormányzatokkal földszerte, hogy inkább nem is próbálom fölbecsülni.
Mi akkor a teendô? Nos kérem szépen, akik ismernek nem fognak meglepôdni: az, amire valamit is építeni lehetne, autonóm, viszonylag jól tájékozott, '"magukat az egészért felelôsnek érzô emberek" (Hamvas B.) sokasága (nem tömege!). A 'képzési' módszer kidolgozva (legalábbis az indulási alapjai), a 150 éves dán népfôiskola magyarítva, összevetve a többi (nem túl sok) hasonlóval, és az ôsi módszerekkel, és KIPRÓBÁLVA. Többet nem tehettem, tehetünk a forrásokért 'felelôsök' (bááááaa) döntései nélkül. Persze, hogy eltartana vagy 100 évig, amíg valami tényleg bíztató szélesebb körben mutatkozna, de jobbat még nem tudott senki mutatni, és hát ez amúgy is egy átugorhatatlan feladat. Hm?!

* Óvodás korombeli közmondás, avagy egy Weöres vers népi adaptációja.


Lars von Trier köszönôbeszéde - cenzúra nélkül
(Ritzau Hírügynökség)

Kedves békebizottság. Köszönet a békedíjért. Éppen úgy a béke híve vagyok, mint ti.
És hát, mi, akik a béke hívei vagyunk meg kívánjuk gyôzni a Föld összes lakóját arról, hogy a béke az egy szép dolog ugye.
De a Föld nem minden lakója érti ezt meg.
A Föld lakói, ki hol lakik, fel vannak osztva két törzsre.
A törzsek sivatagban laknak... az egyik törzs a kút körül, míg a másik ezen a körön kívül lakik.
A kút körül lakó törzs 'békét' akar.
A kívül lakó törzs nem akar békét... hanem vizet akar.
A kívül lakó törzs ugyan egy kicsit civilizálatlan, hiszen még a ´béke´fogalmát sem ismeri. Van szava viszont a szomjúságra, ami ebben a helyzetben nagyjából ugyanarról szól.
A kút körül lakók bizottsága okos, jó, szép, gazdag és magukat biztonságban érzô népségbôl áll, akik nem szomjaznak (és ezért van erejük és idejük a bizottságosdihoz).
A kút körül lakók sokat beszélnek a békedíjról, amit a kút körül lakók, kút körül lakóknak adnak.
A kívül lakók nem sokat beszélnek a békedíjról.
Még egyszer köszönet a békedíjért.

Amint bizonyára már többen értesültetek róla, a Lars von Trier által a Berlini Filmfesztiválra küldött köszönô videót megvágták, és csak a vetítés után felindultan a színpadra rohanó Vibeke Vindeløv producerasszony olvasta föl az eredeti változatot.

Mit mondjak? Egy kicsit megint jó érzés volt 'dánnak' lenni.

Üdv

Örv'

Koppenhága 2004 február 13. péntek