-------- Original Message --------
Subject: Politikailag korrekt profit?!/Reszletek dan cikekkbol
Date: Sun, 29 Sep 2002 14:55:47 +0200
From: "Ervin J. Lazar" <hamv.laz@get2net.dk>
Reply-To: hamv.laz@get2net.dk
Organization: Bela Hamvas Klub
To: Hirlevel <hunsor@yahoogroups.com>

Politikailag korrekt profit
Information/ Martin Östergaard-Nielsen, 27. september 2002 (részletek)

A pénzkeresés már nem is elég a vállalatoknak. Mostmár politikailag korrektül is kell tenniük ezt.
Az etika lett az új 'buzzword' a gazdasági életben. De hány dán cég lép fel etikailag is korrektül
valójában? No és megjutalmazzák-e ôket a fogyasztók?

Mit tennél, ha olyan gazdag volnál, hogy az egész világot meg tudnád menteni? E kérdést
szemmelláthatólag feltette magának a bolygó három leggazdagabb embere Bill Gates, Ted Turner és
George Soros. Sokmilliós jótékony célra adott pénz volt a válasz.
Bill Gates kiállított egy akciócsoportot, amelynek a feladata az, hogy 30 millió fejldô országbéli
gyereket oltsanak be fertôzô májgyulladás, diftéria, vérmérgezés, és szamárközhögés ellen.
Az ár: több, mint 750 millió dollár.
Ted Turner a CNN korábbi tulajdonosa szintén beindított egy hasonló akciót, közel hasonló
méretekben. Néhány éve befizetett egy milliárd dollárt az amerikai állam adósságából az ENSZ
kasszába. Most pedig arra vállalkozott, hogy kiirtsa a gyermekbénulást világszerte. No és George
Soros - a magyar pénzember, aki milliárdossá spekulálta magát - az utóbbi években megalkotta a saját
Marshall-segélyét, aminek keretében például sokmillió dollárt utalt át orosz tudósoknak, hogy az
országot megmentse az értelmiség elmenekülésétôl.

Ez a három figura ugyan csak arra szolgál itt, hogy példázza a nyugati gazdasági élet '90-es
évekbeli tendenciáját. Mégpedig az elmozdulást a politikailag korrekt módon keresett pénz irányába.
Egy szorosan összefüggô, globalizált világban, ahol a kiírtás veszélyébe került Délamerikai ôserdôk
távolsága a sarki szupermarkedtôl, ahol az ôserdô fáiból készült kerti bútorok felbukkannnak egyre
csökken - a fenti új trend talán többrôl szól, mint a haszon további növelésérôl.

A haszonnak jó lelkiismerettel kell együttjárnia. Röviden szólva: a vállalatoknak etikusan kell
fellépniük.
Mit is jelentene ez valójában, arról még folyik a vita, de annyi biztosan állítható, hogy a cég
termelési módszerei ki kell állják a civil szervezetek és az újságírók közelebbi érdeklôdésének
próbáját.
Ami többek között azt jelenti, hogy a termelésnek környezetkímélônek kell lennie, az árukat nem
szabad gyerekeknek készíteni, és a cég měködése nem erôsíthet valamely diktatúrát. (...)

[Esben Höstager igazgató, tanácsadó:] "A civil mozgalmak és szervezetek folyamatosan kihívják a nagy
cégeket. Amelyek vezetôi lassan felfogták, hogy drága mulatság lehet, ha konfliktusba kerülnek a
társadalmi etikával."
"Amerikai vizsgálatok kimutatták, hogy egy börzejegyzett vállalat értékének 40 százaléka [!] az
'image'-tól függ. A börzén jegyzett cégek ezért nagyon sérülékenyek a fenti kérdéssel kapcsolatban.
Tényleg kár történhet. Ugyanez okból a börzén jegyzett cégek azok, amelyek itthon [Dániában] a
leginkább törekszenek az etikailag korrekt fellépésre. A többinek bizony még volna egy rész
tanulnivalója." (...)

"A legújabb felmérések mutatják, hogy ha az ember eltekint a biotejtôl és tojástól, akkor csak a
dánok 10-12 százaléka vásárol pollitikailag tudatosan."
"A politikailag korrekt fogyasztásról szóló vita olyan magasságokba emelkedett, amit nem bír el [a
valóság]. A kereskedôk óhaja az lett volna, hogy minden beszállító folttalan legyen - de ez nem
feltétlenül egyezik a fogyasztók óhajával."
"Egy barátom azt mondta egyszer, hogy soha életében nem találkozott egyetlen politikailag korrekt
vásárlóval sem, de nagyon sok politikailag korrekt felvásárlót ismer; ha, ha, ha. Azért bizonyos
igazság lehet ebben."

-----------------------------------------------

A jó akarat
'es', 27. september 2002/Information

HA a morál jó a cégeknek, akkor a kettôs morál még jobb. Ez a keserédes gondolata támadhat az
emberenk, amint olvassa az Information mellékletét ma. [Lásd fent!]
Vegyük például a Danisco-t, amely a második a 'fenntarthatóan fejlôdô' cégek Dow Jones index
listáján. A bevételük fele cukortermelésbôl jön. Biztosan sok jót lehet mondani a dologról: Hogy
termelésük effektív, betartják a törvényeket, odafigyelnek a környezetre, betartják az ENSZ
határozatokat, az emberi jogokat, a munkavállalók jogait. A Danisco cukrának nincs meklékíze a
korrupciótól és a gyerekmunkától.
Azt azonban, hogy a termelésük 'fenntarthatóan fejlôdô' mégsem lehet mondani. Swaziföldön, amely
egyike azon országoknak, ahol 14 millió éhezô néz a szemünkbe éppen, az éghajlat sokkal megfelelôbb
a cukortermelésnek. De az ottani tremelôk csak nézhetik, amint a fehér európai cukor kiszorítja ôket
a piacról. Az EU ugyanis támogatással termeli a cukrot. A világpiaci ár fölött árulják a biztos
piacon Európában, és a világpiaci ár alatt a világ többi részén, ha túltermelés van.
A vásárlóképes európai piac zárt terület. Amikor az EU legutóbb meg akarta nyitni piacát a szegény
országok elôtt, 'mindenre, kivéve a fegyvert', az EU cukoripara kitartó erôfeszítéseket tett, hogy
kivételt kapjon a cukorra.
Ha a világpiac nyitott volna és szabad, akkor soha nem termesztenének cukornádat Lolland szigetén.

A Danisco tényleg nagyon komolyan és felelôsen dolgozik, a környezetre, munkahelyi légkörre,
egészségre, biztonságra, szociális viszonyokra tekintettel, és minôséget termel. De, hogyha a
bevételek felét biztosító alapokhoz érünk, akkor elutasítja a felelôsséget:
"Természetesen mondhatná bárki, hogy Dánia termeljen kevesebb cukrot, de hát ez nem olyasmi, amit mi
döntünk el. Ezt ugyanis az EU dönti el a cukorkvótáival, és evvel kapcsolatban mi sem mint ország,
sem mint vállalat nem sokat tehetünk." - mondja Sören Vogelsang igazgató helyettes. (...)

Nincs két kapitalizmus, egy erkölcsös, és egy erkölcstelen. A pénz trükkje éppen az, hogy úgy adja
meg valaminek az értékét, hogy közben nem kérdezi meg, mire is jó az a valami. [Khm?!?]
Az új csak a pézhatalom erejének nagysága. A globalizáció során a vállalatok egyre határtalanabb
befolyásra tesznek szert, miközben a nemzeti kormányok és helyi hatóságok befolyása csökken. A cégek
és áruik sokkal közvetlenebbül és erôteljesebben jelennek meg a (világ-) médiákban, és minden
cselekedetük is jobban látszik. Az okosabb vezetôk ezért már régen belátták, hogy a vállalatok
megítélése, és hitelességük alapvetô feltétele annak, hogy a jövôben is měködhessenek. Persze a
magas vállalati morál jó keresményt is igényel, de a bevétel maga meg attól függ, hogy a cég
rendesen viselkedik-e. A fogyasztók hitetlenek, és könnyen befolyásolhatóak; a forgalom nagyot
változhat rövid idô alatt is. Ugyanez érvényes a befektetôkre, és a részvények értékére a börzén,
aholis a közönség a médiáknak köszönhetôen tudatában van annak például, hogy a legnagyobb pénztankok
tartalma is csak mások pénzébôl áll. (...)

Mindezért  a legtöbb jól vezetett cégnek megéri, hogy utat találjon a fenntartható fejlôdéshez,
megnyugtassa a befektetôit és vevôit, kímélje a természetet, kevesebb nyersanyagtartalékot
használjon, és hozzájáruljon azon társadalom viszonyainak javításához, amelytôl függ. Csak abban nem
szabad hinni, hogy mindannyian ezt fogják tenni, ha jobban kifizetôdik, ha nem teszik.

Ford.: Lazarus Figyelem! A fordítás önszorgalomból készült, és csak tájékoztatásul szolgál. Minden
jog a szerzôké, és/vagy az újságoké!

---------------------------------------------------

'Hvad er moralen?' - vagyis: 'Mi ebbôl a tanulság?'

Könnyü válaszolni, ha ismerjük az ENSZ egyik 1999-ben készített tanulmányát, miszerint a világ három
leggazdagabb emberének együttes vagyona nagyobb, mint a legszegényebb fejlôdô országok 600 millió
lakosának éves összes jövedelme. De nézzük a fogyasztás oldaláról: A világ lakosságának évi összes
fogyasztásából a leggazdagabb 20 százaléknak 86 százalék - a legszegényebb 20 százaléknak pedig csupán egy százalék
jut.

Hát igen, ez így ugye emberiségszempontból mondjuk legalábbis elmebeteg földi, gazdaságkori
berendezkedésre utal. Tudjuk... (?) De kérdezem, hogy ki, hány olyan embert ismer környezetében, aki
mindennapjait a szerint gondolja át, hogy tevékenysége legalábbis nem káros-e a fentebb vázolt
szempontokra tekintettel? Onnan kezdve, hogy hol, mit dolgozik, miért... no és, hogy mire is költi a
pénzét. Hm?!

Utómottó: "Helyesen élni többé nemcsak etikai és vallásos parancsteljesítés jelent. A történelemben
eloször függ az emberiség fizikai túlélése az egyén gyökeres lelki megváltozásától." E. Fromm

Üdv

Örv

Http://hjem.get2net.dk/hamv.laz

---------------------------------------
Subject:  [hunsor] Lázár Ervin cikke
Date: Sun, 29 Sep 2002 09:50:28 -0400
From: "S.J. Magyarody" <corvinus@mountaincable.net>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
To: hunsor@yahoogroups.com

>'Hvad er moralen?' - vagyis: 'Mi ebbôl a tanulság?'
>
"Könnyü válaszolni, ha ismerjük az ENSZ egyik 1999-ben készített
tanulmányát, miszerint a világ három leggazdagabb emberének együttes
vagyona nagyobb, mint a legszegényebb fejlôdô országok 600 millió
lakosának éves összes jövedelme. De nézzük a fogyasztás oldaláról: A
világ lakosságának évi összes fogyasztásából a leggazdagabb 20
százaléknak 86 százalék - a legszegényebb 20 százaléknak pedig csupán
egy százalék jut."

Lázár Ervin által leforditott cikk igen érdekes volt, de nem tapint
rá a megoldás lehetöségére. Igy csak a fent idézett legfontosabb
zárószakaszra reagálnék néhány szóban:

  A  harmadik világ nyomorának olyan okai vannak, amelyen elsösorban
maguk tudnának megoldani a mi hathatós segitségünkkel:

1. Túlnépesedés. Ha ezt nem oldják meg, még szegényebbek lesznek,
méghozzá hatványozott mértékben.  A Turner és Gates  urak által
adományozott védöoltások ezt még csak fokozzák.
A nyugat  családtervezéshez tud adni segitséget.

2. A nyugati - fejlett államokba  özönlenek a harmadik világban
(vagy világnak) képzett orvosok, mérnökök, vegyészek, agronómusok,
komputeresek és más szakemberek, akik képesek lennének felemelni
szülöhazáik  pokolian alacsony szinvonalát.
A nyugati országoknak  erre nincs szükségük. Szigoritsák meg a
gazdasági bevándorlást.

3.  Szüntessék meg - akár nyugati  rendöri vagy katonai  segédlettel
is - a korrupciót.
A nyugati bankoknak tiltsák meg a  nyilván korupcióból származó
pénzek  "mosását - tárolását"

4.  Húzzák meg a határokat etnikai  alapon.  Például az afrikai
határokat csak és kizárólag a gyarmatositók érdekeinek megfelelöen
húzták meg.  Az etnikai realitásokhoz semmi közük. Még embermilliókat
fognak lemészárolni, mig végre eszükbe jut a megoldás

5. Csak a szigorúan vett rendfentartási eröknek szükséges
fegyevereket adják a kezükbe. Ez persze a legnehezebb pont.

Igen sok példát tudnánk felhozni  a fillérekbe kerülö tömegcikkek
szétosztásával megoldható környezetkárositás ügyében is.
Köztudomású, hogy  a Sahel  fa és bokor állománya teljes kipusztulás
elörehaldott állapotában van. A satnya kis fákat-bokrokat 10-20
kilóméteres körzetekben  irtják ki  a fözéshez szükséges tüzecskék
táplálására.
Az egyenlitö környékén, egy fillérekbe kerülö napenergiát használó
"kályha" - ha csak viz elömelegitésre is használják, megoldhatná a
problémát.  Sajnos mi csak  százmilliós  rendszerekben tudunk
gondolkozni. Igy a lényeges problémák filléres megoldása elmarad.

Ha már viznél vagyunk, emlitsük meg, hogy az ivásra használt vizet
szintén fillérekbe kerülö  (földbeásott csepegtetö)  módszerrel is
elö lehetne állitani legtöbb helyen.

Magyaródy Szabolcs

----------------------------------------

Subject: Re: [hunsor] Lázár Ervin J. cikkforditasa
Date: Mon, 30 Sep 2002 12:08:50 +0200
From: "Ervin J. Lazar" <hamv.laz@get2net.dk>
Organization: Bela Hamvas Klub
To: hunsor@yahoogroups.com

Kedves Szabolcs!

Köszönöm, hogy kis önkéntes munkám szóra méltattatott. Csudálatos idôben élünk az már biztos, mégha
mintha egyre fokozódó emberi és 'környezeti' rémségek között is; hiszen immáron tényleg az egész
emberiség lehetôségei, gondjai és bajai lebeghetnek 'lelki szemeink' elôtt, amikor földi
berendezkedésünkön töprenkedünk, akármire is vessük vitgyázó szemünket. Bevallom jómagam
egyáltalán nem hiszem, hogy 'mi', vagyis a 'gazdag' nyugati kisebbség többsége készek lennénk akárcsak
felfogni, hogy ez mit is követelne tôlünk. Személyesen! Merthogy ez a legfontosabb! Minden jel
szerint még a 'józan paraszti ésszel' felfogható, a saját és gyerekeink jövôjét közvetlenül érintô
kérdésekben sem tájékozódunk rendesen, és foglalunk állást - sajnos. Márpedig attól az 'elittôl',
amely a sorsunkat úgymond intézni hívatott (megválasztott! - ha itt-ott csalással is;-) szemmel
láthatólag nem várhatunk semmi mást, mint ami az ô, illetve megbízóik profitját fenntartja, illetve
növeli. Például a folyamatos félretájékoztatást, minden szinten - 'szinte minden'... Ahol meg
kilóg-na a lóláb (lásd a dán cukor példát) behúnyjuk lelki szemeinket, és továbbra is próbáljuk
élvezni privilégizált helyzetünket. Sôt, élvezzük is.

Valami intézményes 'nyugati', mondjuk EU fellépést el tudnék azért képzelni. Például azt, hogy a
'gazdasági közösség' tényleg szabaddá tenné a piacait, azon országok elôtt, amelyek - legalábbis
intézményesen - bevezetik a demokráciát. Aminek mibenlétérôl sokat lehet vitatkozni - Dániában
például manapság (is) országos vita folyik a demokratikus játékszabályok esetleges finomításáról -,
egy valódi társadalmi építkezés elindításához azért talán mégiscsak jobb, mint bármely diktatúra. De
ebbe itt most nem szeretnék belekapni.
Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen lépés, a jelenlegi szabályok szerint,
jogilag csakis rajtunk múlna, a 'választókon'. Mégsincs úgyszólván semmi esélye. Miért? Egyszerüen
azért, mert többségünk még mindíg senkire és semmire nincs tekintettel, ha a saját zsebérôl van szó.
Nagyon-nagyon sok magyarázatot és mentséget találhatunk erre a magatartásra, ha akarunk, de itt és
most azt hiszem ebben megegyezhetünk: többségünk még egyszerüen éretlen, nem csak a globális
tudatra, de jóformán bármiféle valóban önálló, személyes, felelôs mozdulatra is.

Az emberiség ugyan 'egyesült' immáron, de egy olyan 'lény'-re hasonlít, amelynek van ugyan egy
naaagyon okos és kreatív feje, veszettül szorgalmasan dolgozó és hadakozó karjai, de teste többi
része nyomorult, súlyos betegségektôl terhelt, belsô szervei rohadnak, különösen a szíve,
megfertôzi, és tönkreteszi a környezetét, no és nagyrészt éhezik, fázik, és elhagyatott...
Meggyôzôdésem, hogy ha 'elitjeink' (és így az ô afrikai, stb 'elitjeik' is) igazán határozott
indíttatásokat kapnának a 'választóktól' globális ügyekben (is), akkor legalábbis elindulhatna
valami építô gondolkodás. A személyekben! Merthogy, ha valaki még nem vette volna észre, a kollektív
'fölülrôl való megoldások' ideje lejárt. (Hamvas szerint például - Öt géniusz - mán legalább 2600
éve;-)

Mi kell-ene ehhez? Már önnön-és tenMAGunk valódi, személyes komolyanvételén túl? Örömmel látnék
némely tényleg, akár azonnal elindítható programjavaslatot, vagy amelyhez méltósággal csatlakozni
lehet. Nem pedig, már bocsánat - valamely kívánságlistát a 'nagyhatalmaktól'. Amely gondolkodás
ugyan az 'elit' jogi szerepkörét tekintve ('a köz szolgálata') nem egészen oktalan, de úgyszólván
teljesen reménytelen.

JóMAGam, (nehezebb feladatot nem találván;-) Berecz Andrással tartok: "A csángó tanulság ránk nézve
is intô. Mi is nyögjük a tudatvesztést. Sok atyánkfiának fogalma sincs, hol van pontosan, kapkodva
keresi a helyét, ha keresi, és könnyen becsapható. Ha a plázák mind népfôiskolák lennének - persze
szörnyen nézne ki -, az se lenne elég!"

Várnám (ha még lennének illúzióim;-) a jelentkezôket: azokat, akik 'népfôiskola'-alapítást
szeretnének támogatni, azokat, akik 'tanítani' tudnának, azokat, akik 'tanulni' szeretnének...
Azokkal viszont, akik helyett bármely 'elit' bármilyen lényeges, személyesen megválaszolandó dolgot
'jobban tud' - legnagyobb sajnálatomra - nincs sok egyeztetni valóm.

További jó 'globális gondolkodást' kedves mindannyiunknak, szeretettel

Örvin
Hamvas Béla Klub
Koppenhága
Http://hjem.get2net.dk/hamv.laz
Ajánlott olvasmányok a honlapról: 'Iskolaügy' rovat (fôként az 'Add tovább!';-), 'Hamvas mappa',
stb.
-------------------------------------------

Subject: Re: Reszletek dan cikkekbol
Date: Sun, 29 Sep 2002 13:02:33 EDT
From: Szutrely@aol.com
To: hamv.laz@get2net.dk

Hú de nehéz erre "korrekt" választ adni! Talán lehetetlen is. Nagyon sok esetben a kis ember egyszerüen nem engedheti meg magának, hogy egyénileg korrekt legyen, s igen hamar be kell lássa, hogy az, abból semmi konkrét haszna sem lesz, tehát elmegy tole a kedve. Legalább is egyelore. Talán késobb...

További hozzászólások, felajánlások...?!