OmDenUngarskeSprog.htmlTEXTMOSS{)NQ)YQ)Y9 OmDenUngarskeSprog.html  
Kunne I forstå dette sprog?

Det ungarske sprog kan føres tilbage til urgamle tider. Det er udviklet på
yderst ejendommelig vis, og dets struktur stammer fra en tid, hvor de fleste
europæiske sprog endnu ikke har eksisteret. Dette er et sprog, hvis logik og
matematik er lige så smidig og håndterbar som en udspændt streng.
Englænderen kan være stolt over at hans sprog bærer menneskehedens historie i sig. Der er muligt at påvise dets oprindelse; man kan synligøre de
fremmede lag i den, som er sammensatte via berøringen med alle de
forskellige folkefærd. Det ungarske sprog er derimod som en kampesten, den
er ud af en blok, hvorpå tidens storme ikke har efterladt nogen ridser. Det
er ikke en kalender, som tilpasses de forskellige aldres forandringer. Dette
sprog er det ældste og mest glorværdige monument over over den nationale
selvstændighed, og den åndelige uafhængighed.
Det, som forskerne ikke kan løse, det prøver de at se bort fra. Sådan er det
både i lingvistikken og i arkeologien. Fundamentet for de gamle ægyptiske
templer, som er hugget ud af en eneste sten, kan ikke forklares. Der er
ingen der ved hvor de stammer fra, hvilke bjerge disse fantastiske
formationer er hentet fra, eller hvordan de er blevet transporteret og
løftet ind på deres plads i templerne. Udviklingen af det ungarske sprog er
endnu mere beundringsværdig. Den der løser dets hemmelighed vil  udfolde den guddommelige hemmelighed:

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud"
Sir John Bowring
Engelsk filogog, oversætter
(1792-1872)

På dansk ved Kászon Kovács