MultiAdocsalok.htmlTEXTMOSS)*ƒ/¹º繺灁Öö Adocsalok.html
Az óriáscégek semennyi adót nem fizetnek Dániában
Iver Houmark Andersen, 18. september 2002 Information (részletek)

A McDonald’s, a Q8 [Kuwaiti benzinkúthálózat] és a többi1.200 multinacionális cég egyetlen korona adót sem fizet Dániában. Az illetékes miniszter komolyabb fellépést ígér, az ellenzék ezt ’üres fenyegetôzésnek’ minôsíti.

A dánok minden évben milliárdokért vásárolnak olyan cégektôl, mint a McDonald’s, Q8 és Nestlé. A nagy nyereség dacára azonban e cégek vagy semmit, vagy csak mogyorót fizetnek adóként. A nyílt adócsalás dühíti a politikusokat, akik most azt ígérik, hogy tesznek valamit a dolog ellen.
Minden nap145.000 dán eszik egy McDonald’s-ban. A McDonald’s sikeresnek nevezi a boltját, az ember azt hihetné aranyat mosnak a sárga M alatt.
A McDonald’s immár 21 éve mûködik Dániában, de napjainkig egyszer sem prezentált nyereséget. Ezért nem fizetett társaságui adót sem, ami ugye a nyereség 30%-a lenne. (…)

Kiviszik a nyereséget
A McDonald’s messze nem az egyetlen azok közül, akik évrôl évre veszteséget prezentálnak. A Q8 1984 óta, míg a Statoil 1995 óta teszi ugyanezt. A gigászok vesztesége szúrja a gazdasági szakértô és professzor Sören Bo Nielsen szemét is.
"Átvernek minket kétség kívül, de , hogy milyen milyen mértékben azt nagyon nehéz megítélni." - mondja S.B.N. egy tv mûsorban. E közvetítés alapján az adócsalás leginkább a multinacionális cégen belüli kereskedés esetén használt árakkal, az úgynevezett ’transfert pricing’-el történik.

Ha mondjuk a Nestlé Svájcban túl sokat kér az árujáért a Dániai Nesté-tôl, akkor a profit, és így a nyereség Svájcban marad. További elôny az, ha a társasági adó Svájcban alacsonyabb, vagy ha az anyacég  ki tudja vinni a nyereségét egy országba, ahol nagyon kicsi, vagy semennyi adót nem kell fizetnie, mint például a Kajmán Szigeteken.
A Statoil, meg a Carlsberg amely cégek tulajdonában vannak a Coca-Cola töltô üzemek Dániában, adóban leírható  fejlesztéseikkel indokolják, azt hogy veszteségesek. (…)

Erôteljesebb fellépés
A tavasszal a Parament adóügyi bizottságában több vita volt a transfer pricing-el kapcsolatban.  Az adóügyi miniszter Svend Erik Hovmand (Venstre, vagyis ’jobboldali liberális’) azt mondja most az Information-nak: "Semmilyen körülmények között nem akarok sem dán, sem külföldi adócsaló céget védeni. A nyár elején tettem róla, hogy erôsödjék a multinacinális cégek kontrollja, és a Vám & Adóhivatal nemzetközi cégadózási irodáját tudatosan megkíméltem a takarékossági intézkedésekkel szemben." A bizottság elnöke Jens Peter Vernersen (Szocdem.) szerint viszont úgy véli, hogy Hovmand "csak laza dumával jön."
"A Vám & Adóhivatal nemzetközi cégadózási irodáját viszafejlesztették,. Noha ez nem olyan nagy dolog, de mégis egy fontos jelzés. Amikor meg az ember Hovmand legutóbbi körlevelét olvassa a transfer pricing-rôl érzékelhetô mennyire igyekszik csökkenteni a dolog jelentôségét. Mind ezalatt,, mind az elôzô [’balos’] kormányok alatt teljesen elfogadhatatlanul kevés történt azokkal a cégekkel szemben, amelyektôl nagyon sok pénz volna beszedhetô. Ehelyett a kiskereskedôk után nyomozunk." - mondja Jens Peter Vernersen az Informationnak.
 

Dániában a cégeknek olcsó az adócsalás
Nina Vinther Andersen ’02 szept. 18./Politiken (részletek)

Azok a multinacionális cégek, amelyek kiviszik a nyereségüket, és veszteséget konstruálnak, hogy kicsússzanak az adófizetés alól Dániában sokkal kisebb büntetést kapnak, mint sok más országban, többek között Angliában, Franciaországban és az USA-ban.
Ezt mutatja egy az Ernst & Young revizorvállalat által végzett vizsgálat.
"Ez bizony nagyon érdekesen hangzik. Ha más országokban nagyobb a büntetés, akkor ez egy olyan szerszám, amit itt is használatba vehetünk."- mondja Pernille Rosenkratz-Theil az Egységlistáról (parlamenti ’vörös-zöld koalíció’). (…)

A gazdasági csúscszakértôk korábban 20-40 milliárd koronára becsülték [a be nem fizetett társasági adót] de mára nem vállalják ezt a számot.
Az adóügyi miniszter véleménye szerint csak öt milliárdról van szó.

"Használják az oktatási, egészségügyi rendszerünket, és az úthálózatot de semmivel nem járulnak hozzá ezek mûködtetéséhez. Ez igazságtalanság.." ? nyilatkozza mondja Pernille Rosenkratz-Theil. (…)

P.R.T. kérdôre akarja vonni az adóügyi minisztert Svend Erik Hovmand-t is a büntetések mértékérôl. A miniszter egy sajtónyilatkozatában azt mondta, hogy: "Amennyiben a kezdeményezéseinkbôl az következik, hogy fokozni kell a nyomást, hát nyitva állok erre is."

Fordította Lazarus. Figyelem! Az önszorgalmú fordítás csak tájékoztatásul szolgál, minden jog a szerzôké és/vagy az újságoké!


Subject: Re: [hunsor] Valami kezdodik Daniaban?!
Date: Sat, 21 Sep 2002 17:12:26 +0200
From: "Endre Polyak" <polep@tippnet.co.yu>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
To: <hunsor@yahoogroups.com>

Kedves Ervin!
Irásod, csak még egy érv ahhoz, hogy nem kellene feltétlenül Mo-nak
belerohanni az EU -ba. A toke, különösen a nagytoke kiméletlenül fal fel
mindent ami értékes, és könnyu préda. Már igy is sok minden "elkelt" a suba
alatt. Most aztán a végso döfést jelentené a véges "beugrás" az EU-ba. Ez a
dolog éppen olyan hamis reményeket kelto dolog, mint naivan hitte a
magyarság 95%-a azt, hogy a rendszerváltás magával hozza az erurópai
életszinvonalat. Ha ennyi évet kibirt ez a szerencsétlen magyarság, akkor
nem kellene most még az orosz csizma pora le sem ült, máris a másik után
nézni. Ha majd szükségük fog lenni, mert lessz, akkor majd másképpen is
tudnak tárgyalni. Nekem nagyon nem tetszik az a hozzáállás amely szerint
minden magyarnak számitó vagyoneladást liberalizálnak, beleértve a magyar
termoföldet, erdoket stb. de semmit sem igérve ennek ellenébe. Sot még a
mezogazdasági támogatást is majd valamikor a jövoben tennék lehetové. Tehát
semmi garancia. Úgy jön ki, hogy na mafla magyarok gyertek csak gyertek ha
már annyira akartok, de nem adunk ezt, nem adunk azt aztán meg azt odaadják
másnak. Tudom, hogy az egész dologról nem lehet ilyen leegyszerusitett
állitással beszélni, de nyilvánvaló, hogy igy jobban érzékelheto a
mondanivalóm lényege.
S ha Dániában történik ilyesmi, mire számithat szegény Mo?
Ezek szerint az egész "rendszerváltást" csak azért csinálták, hogy egy felso
réteg megszedje magát. Jó, nem háborúk kirobbantásával mint Yugoszláviában,
de ott is a vagyonszerzés könnyebbé tétele tette azt amit tett. Most már
minden egy csodtömeg amelynek kiárúsitásából még egy hatalom fog gazdagodni.
Aki a "rendszerváltás" éveiben meggazdagodott, milyen érdekes! Mibol? Teszi
fel sok egyszeru ember most már a kérdést. Mert valószinunek találja, hogy
azt a hataom manipulálása által tehette. Lám nyugatra tolünk a nagytoke mit
csinálhat. Akkor mi jót várhatunk mi itt?
Üdvözlettel,
Bandi.Subject: Re: [hunsor] Valami kezdodik Daniaban?!
Date: Sun, 22 Sep 2002 11:42:16 +0200
From: "Ervin J. Lazar" <hamv.laz@get2net.dk>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
Organization: Bela Hamvas Klub
To:  hunsor@yahoogroups.com

Kedves Bandi!

Bevallom, hogy - amint a küldeményem címe is sugallta - jómagam inkább valaminek a talán ígéretes
kezdetére tenném a hangsúlyt. Dánia egy - elszántan! - laboratórium ország. Dánsággá és nemzetté
válásának mottója volt az elmúlt bô 150 évben az, hogy egy mintaszerû 'demokratikus földi
királyságot' hozzon létre. Meg is tte- a maga módján. De belépett az EU-ba is - noha
fenntartásokkal. Éppen az EU lehet-ne az egyetlen erô ma például, amely netán meg tudná fékezni a
multikat, vagyis a szabadpiaci hazugsággal szembeni szabadrablást emberileg elfogadható szintre és
az emberiség egésze számára megfelelôbb pályára tudná terelni lassan. Persze, hogy erre rá kell-ene
venni az 'elit-ek-et' az összes lehetô eszközzel, szavazással, civil kurázsival, polgári
engedetlenséggel, stb. - no és nagyon sok munkával. De ennek van némi esélye! Bármi más
pillanatnyilag (?) délibáb - szerintem.
Magyarországnak persze a lehetô legelônyösebb belépési feltételeket kell-ene kiharcolnia
gazdaságilag is, de nem azért, hogy több pénz kerüljön az 'elit' (bal és/vagy jobb) kezébe, zsebébe,
no és  'kiosztásra' (grrrr), hanem azért, hogy netán felnôhessünk ahhoz, hogy történelmi
feladatunkat is megfogalmazhassuk, megfoghassuk végre.* Ennek a 'magyarság stratégiának' pedig az
Európai együttmûködés (konföderáció vagy unió?!), és a globalizáció kérdéseire és kihívásaira
egyszerre kell-ene tudni válaszolni ám ma!
Hogy egy példát is mondjak: nekünk szerintem (lehetôleg persze szövetkezve a többi tagjelölt
országgal) a mezôgazdasági támogatások teljes eltörlését kéne szorgalmazni - mind a tagjelölt
országok mezôgazdasága, mind az emberiség valamivel ígéretesebb jövôje érdekében. Hm?!

A legjobb vasárnapot kedves mindannyiunknak, szeretettel

Örvin

* Egy változat a Koppenhágai Hamvas Béla Klubból: MVSZ rovat/'Mire jó ma a magyarság?!'
Http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/Mirejomaamagyar.htmlSubject: [hunsor] Re:Valami kezdodik Daniaban?
Date: Sun, 22 Sep 2002 12:57:23 +0200
From: "Endre Polyak" <polep@tippnet.co.yu>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
To: <hunsor@yahoogroups.com>

"Éppen az EU lehet-ne az egyetlen erô ma például, amely netán meg tudná fékezni a
multikat, vagyis a szabadpiaci hazugsággal szembeni szabadrablást emberileg elfogadható szintre és
az emberiség egésze számára megfelelôbb pályára tudná terelni lassan"

Igen, kedves Ervin, de feltehetoleg Mo-on belül kellene a nemzeti érdekben eloször tömörülni. A komcsik
pedig nem akarnak. Szándékosan nem. Félnek attól, hogy megbosszúlják rajtuk azt amit 57 éven át
muveltek a nagy néptömeggel. Ezért is meg a szerzett vagyonuk miatt is küzdenek körömszakadtáig a
hatalomért, mert az adja meg nekik a "biztonságot".
Nekik az érdekük a tönkretevés, a magyarok fajtájának a kiirtása, vagy legalább azok végleges letiprása
akik még valamilyen veszélyt jelentenek számukra. Félo, hogy éppen ebben az igyekezetükben a
multinacionalista cégek-a globalizmus Mo-ra elobb vándorol be mint Dániába. Felfalva mindent és
kiszolgáltatva a magyar nemzetet kényének-kedvének. A vérbeli komcsik pedig élik tovább élvezkedo
sorsukat, röhögve a szemébe minden meggyalázott magyarnak.
Ezért a szövetség, az álveszélyek állandó gerjesztése azokkal a nyugaton is eros lobbyhatás alapján akik
már a fasizmus, antiszemitizmus, nacionalizmus és hasonló jelzok hallatán is már "begörcsölnek". Lehet,
hogy a zsidóság nem szándékosan teszi azt amit tesz, de, hogy a komcsik által sugalmazottak alapján,az
biztos. És ez a ferto titka. Az egyszero magyar pedig vakon csak azt látja, hogy a zsidók kerülnek elo,
mert a komcsik finoman meghúzzák magukat a zsidók mögött. Lehet, hogy a zsidók sincsenek tisztában
annak milyen komcsi eszközzé váltak. Habár oket magukat sem kell félteni. Persze nem általánositva, de
foltájra talált a lyuk. Fedik egymást tökéletesen. Olyan ez mint egy összeesküvés egy nemzet jogainak a
végleges eltiprására. Amit és ahogy folytatják, az már nem közönséges. Hogy mit visznek be a média által
a nép tudatába meggyozésként azt nagyon jól lehet szemlélni abból az egész nap tartó musorban amit úgy
hivnak a TV2 kanálisán, hogy Big Brothers. Ez kukkoló musor, ahol a delikvensek el vannak zárva a
külvilágtól és közvetitik kukkoló kamerákkal minden helyiségbol mit csinálnak mit mondanak, beszélnek.
Látni lehet mit muvelnek a mellékelt cimen található felvételen is. A téma a lényeg benne, amirol
beszélnek és ahogy beszélnek, az a gyulöletkeltés azért mert valaki másképpen gondolkozik mint ok, a
másság megalázására való törekvés lényege. S mintha a szövegeket a szájukon is úgy ejtenék ki mintha azt
betanitották volna velük. Förtelmes, ezzel teljességében látható milyen eszközöket használ a lélektelen
komcsi-zsidó banda. Orbánt pl. lecigányozzák. Undoritó. Ezek tényleg azt gondolják, hogy a jobboldalt
ezzel is meg tudják osztani, mutatva azt is,hogy a nacionalista magyarok köpni fognak Orbánra amiért ok
felfedik azt, hogy Orbánban van cigányvér. Pedig a nagytömegnek nem ez a lényege, hanem a ráérzés,
hogy Orbán által metgindult egy folyamat amit nagyon is igazságosnak találtak és méltónak a magyarhoz.
Amelyek által vissza lehet hozni a magyar osi erényt és erkölcsöt, amelynek nincs párja a világon, mert a
szereteten alapszik és nem a gyulöleten. De mindenáron ezekre az emberekre a nacionalizmus pecsétjét
akarnák a bolsi-komcsik rányomni. Ez a fegyverük. Ezzel ijjesztgetik a Világot.
Ime a link cime:
http://www.mno.hu/docfiles/0209/pongo_politizal.asf
Media Player program szükséges a letöltéséhez. Akinek nincs meg az ingyen letöltheti a www.vilagtv.hu
cimen.
Tisztelettel,
Endre.From: "Ervin J. Lazar" <hamv.laz@get2net.dk>
To: <hunsor@yahoogroups.com>
Sent: Monday, September 23, 2002 1:14 PM
Subject: Re: [hunsor] Re:Valami kezdodik Daniaban?

Kedves Endre!

Minden aggodalmadat megértve (ha nem mindet osztva is;-) csak azt tudom
mondani, hogy abból a koordináta rendszerbôl, amiben a politikai elit erôi
mozognak ma, nem is lehet igazán jobbulást várni. Csak egy irányból várható
valami: a személyek érésétôl. "Személyesen, egyenként és kivétel nélkül."
(Hamvas Béla: Öt géniusz) Ez pedig mindenekelôtt 'iskolakérdés',
felnôttképzés és nem cirkuszok kérdése. De még csak nem is alapvetôen
gazdasági kérdés. Ezt nem lehet óhajtani és elrendelni, csak gátolni, vagy
elôsegíteni. Például a törvénykezéssel igen.
Példa: A dánoknál ca.100 éve átlag 100 bentlakásos népfôiskola mûködik,
nagyrészt állami, önkormányzati pénzen a népfôiskolai törvény értelmében,
ahol 4-5 hónapos kurzusokon (mindenféle bizonyítványadási kényszerképzet
nélkül) voltaképpen mással sem foglalkoznak, mint 'dán-ember' képzéssel.
Mindenekelôtt az alkotóerô és az együttmûködési készség fejlesztésével; az
infók sokadrangúak. Akad persze közöttük egy-két marxista, vagy
fundamentalista keresztény beállítottságú is, de ez utóbbira is meghívják
vitatkozni a 'sátán egyháza' dán reprezentánsát (magam láttam!), éppúgy,
mint az ateista politikusokat, minisztereket, no és viszont.
Persze ez dánoknak van kitalálva, magyar viszonylatban például elégnek
látszana 4-5 hét is alkalmanként. Sôt, tapasztalataink szerint még a minimum
minimuma egy hét is beindít-hat-ja az érési folyamatot. (Lásd pld. a
honlapunkon az 'Iskolaügy' rovatot). De aki azt hiszi, hogy megúszhatja ezt
a 'befektetést' az nagyon téved. Legújabb beszédében (Vas.Újs.) maga a volt
magyar miniszterelnök is célozgat ebbe az irányba a pogári körök tagjainak
az EU-ra való felkészítésével kapcsolatban. Nem azért, hogy dicsekedjek, de
mi sok éve mondjuk, hirdetjük tanítjuk, hogy igazi, a személykinyílásra is
súlyt fektetô szabad 'felnôttovábbképzés' nélkül nincs csatlakozási
felkészülés (sem).
No és a kukkolós tv-ket is csak tényleg felnôtt emberek tudják
kikapcsolni, vagy értelmesebb programra tekerni;-)

A legjobbakat

ÖrvinSubject: Re: [hunsor] Re:Valami kezdodik Daniaban?
Date: Mon, 23 Sep 2002 19:06:22 +0200
From: "Endre Polyak" <polep@tippnet.co.yu>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
To: <hunsor@yahoogroups.com>

Kedves Ervin!

Igen, magad is észleled, az átképzés fontosságát. Dániában tudtommal, ha
vannak is ideológiai különbségek egyes csoportok-pártok között, de nincsenek
tisztázatlan számlák a múltból. Nem olyan egyszeru az átmenet egy olyan
rendszerbol ahol az átmentett emberek akik ma a hatalomban résztvesznek egy
diktatúra kiszolgálói voltak és még mindig azt teszik. Kénytelenek azt
tenni, mert félnek attól, hogy megtorolják rajtuk azt amit tettek. Dániában
ilyesmi nincs. Az ideológiázás legfeljebb filozófiai fajsúllyal bir. Tehát
nem kell senkinek félnie attól, hogy milyen türelmetlenséget válthat ki a
másik félbol. A tolerancia kérdése igy ott abban a környezetben meroben más,
mint Mo-on vagy bármely keleteurópai országban, ahol a demokrácia még
gyermekcipokben jár. Generációknak kell váltani egymást mire a társadalom
"megtisztul" a múlt kisértéseitol. Ebben csak az a probléma, hogy túl rövid
ido alatt az emberek beavatatlansága olyan hamis reményeket keltenek az
EU-ba való társulástól, amit még többtiz évig sem fognak elérni. Inkább
fognának össze és épitenék ki a maguk belso egyensúlyos helyzetüket és aztán
bizonyitva döntenének arról, hogy jobb-e vagy nem az EU tagság. Az EU tagság
nem hozza magával a feltétel nélküli könnyebb életet. Különösen nem a
mindennapos hétköznapi embernek, akinek kétkezi munkáján kivül semmi más nem
áll rendelkezésére. Ha azt a kevés nyereséget is amit a nagytoke kivisz az
országból, vagy belole aprópénzen felvásárolja az értékeket Mo-on, attól a
magyaroknak nem fog jobb lenni. Még a több és jobb munkától sem javul
arányosan az állapota ezeknek az embereknek. Soknak rá kell eszmélnie arra,
hogy kemény munkával tud önmaga kilábalni abból ahová a most meggazdagodott
komcsi vezetok juttatták az országot. Ezzel pedig Dániának szerencsére nincs
és nem is fog gondja lenni.
Ezenkivül a nagy társadalmi változásokat fel sem fogta a lakóság túlnyomó
része. Ezt bizonyitja az a tény is, hogy a ballib oldal eros kampánya
célbaért azzal a szólammal, hogy "VÁLTSUK LE A KORMÁNYT ÉS ORBÁNT". Aztán
pedig ugyanezek a szavazók már a második körben megváltoztatták
véleményüket, de már késo volt. Ez is csak azt bizonyitja mennyire érettek
azok a választók akik ilyen fontos kérdésben sebtében döntést kell, hogy
hozzanak. Ez annál bozonyosabb, ha még Dániában is gond az, mi az értelme az
EU-nak.
Mindenképpen Mo-on, a túl gyors második társadalmi változással nem kell
sietni. Sok viszály megelozheto annak az átmenetnek a fokozatosságával.
Eloször a valódi rendszerváltást kell megvalósitani. Ez tény, aztán
tettrekészséggel bizonyitani és utánna dönteni.
Sok üdvözlettel,
Endre.Subject: Re: [hunsor] Re:Valami kezdodik Daniaban?
Date: Tue, 24 Sep 2002 12:27:31 +0200
From: "Ervin J. Lazar" <hamv.laz@get2net.dk>
Reply-To: hunsor@yahoogroups.com
Organization: Bela Hamvas Klub
To: hunsor@yahoogroups.com

Kedves Endre!

ÉPPEN az általad leírt csatatéri légkör okán van feltétlenül szükség a lehetôleg önkéntes, és szabad
'felnôtttovábképzésre'. Sokkal nagyobb szükség, mint Dániában manapság. (Cuncisodik* is rendesen a
dolog sajnos, a profitálós politikai aknakmunkáról nem is beszélve). De persze Dánia nem lenne az,
ami, ha a legsötétebb pillanatokban (vesztett háborúk, államcsôd, 'forradalom', a birodalom 2/3-ának
elvesztése!) nem indítják el az '´élet iskolájának' programját.
Erre a programra akkoris szükség volna különben, ha a hivatalos óvoda, iskola, 'egyetem', akármilyen
kórszerû pedagógiai raffinériával, és/avagy pátosszal nem a piacra idomítana elsôsorban (amint
nálunk korábban ugye a 'dolgozó nép szolgálatára';-).
Japánban, a hangyaszorgalmú dolgozók világában rendszeresen elvonulnak az emberek (persze fôként a
férfiak;-) egy-két évenként egy-egy hónapra egy zen kolostorba. Nem vallásilag 'felfrissíteni'
magukat. Hanem a Buddha hagyománya alapján 'üldögélve' (dolgozgatva), konzultálva megtapasztalni
azt, ami az élet, emberlét alapja, lényege (vagy, amint tetszik;-) A dán 'szellemi erômü'
népfôiskola - legjobb formájában - ennek az európai változata. A legfontosabb szó itt a lényegen túl
a személyes MEGTAPASZTALÁS. De legalábbis ennek megkísérlése. Mert ez az, ami feltétlenül közös a
japán zen.kolostor és a dán népfôiskola között (bármennyire nem tetszik esetenként ez az
összehasonlítás egyes önjelölt 'guruk' számára példul). No és az, hogy mindkét helyen MINDENKI
számára van hely, és 'tanító', és instrukció és társ-ak.

Erre az iskolára a helyzet otthun a besúgók és 'megrendelôik', meg bármiféle 'mi jobban tudjuk nálad
mi a jó neked' kollektív megoldásokat erôltetôk esetleges kihalásával sem fog beérrni. Sôt,
bármiféle beérésre is csak ezen, vagy hasonló program beindításával van remény.
No és az azért fontos, hogy kipróbáltatott a dolog otthun. Akadémikusok, szociális munkások,
polgármesterek és cigány falugondnokok egyaránt (majdnem mind) úgy reagáltak végül, mintha eddig
elfojtott emésztô szomjukat olthatták volna. Aki nem hiszi járjon utána! (A honlapunkon pld.!)
Nem mondom, hogy nincs szükség a politikában vitézkedni, ügyelni, hogy a törvények ne váljanak
teljesen embertelen piacivá, stb., de állítom, hogy építeni csakis a személy épülésére lehet. Ezen
'dolgozni' pedig még akkoris lehet, ha a szent kajmánszigeteki profit nevében, de fôként érdekében
zabothegyezni rendelnek bennünket netán. Vagy úgymond munkanélküliekké válunk átmenetileg. Persze
ezen a pénzdiktálta létezésen változtatni kell, de ezt is csak viszonylag felébredt emberek tudják
megtenni.
A másik irányban talán a levegô 'privatizálása' vár bennünket. Amit, ha szûkösen is, de a 'szorgos'
euroamerikai szavazói többség is meg tud majd venni magának - egy darabig (amíg lesz belélegezhetô).
Viszont gépekben és ketyerékben (amíg a szemét még elfér valahogy) nem lesz hiány... Búúúuuuu.

A legjobbakat

Örvin
Http://hjem.get2net.dk/hamv.laz

* A cunci Hamvas szava, a honlapunkon a Hamvas mappában olvasható1