Mezei Szilárd

új honlapja itt található /the site is replaced to next address:

http://www.szilardmezei.com

(Az alant lévô anyag már csak archivum!)

Életrajz

Mezei Szilárd

1974. február 12.-én született Zentán. Alsó és középfokú zeneiskolát szülôvárosában illetve Szabadkán fejezett hegedi szakon. Négy évet hallgatott zeneszerzést a belgrádi Zeneakadémián, Zoran Eric osztályában.
Mint hegedûs, brácsás, nagybôgôs és zeneszerzô különbözô felállású zenekaraival (duótól nonettig) 1990-tôl fellépett több városban, így Zentán, Kanizsán ("Jazz, improvizatív zene…" fesztivál ’95,’97,’98,2000), Szabadkán, Újvidéken, Mariborban (Szlovénia), Szegeden (a MASZK fesztiváljain ’94,’97, www.jazz.eutelnet.com, http://solair.eunet.yu/~jazzimp/ ), Budapesten (FONÓ ’97), Gyôrben (MEDIAWAVE ’92,’94,’95,2003, „Gyôrfree" Szabadzenei Mûhely, 2003), Gyergyószentmiklóson, Leverkusenben (Németország, Leverkusener Jazz Tage’91), Düsseldorfban (Düsseldorfer Altstadt Herbst ’96, különdíj az improvizációért), Koppenhágában és Aarhusban (Dánia, Magic Music Festival ’99), Kolozsvárott  (Charta Minimumia feszt. 2000), Székelyudvarhelyen ("Míves Emberek Sokadalma", 2001.), Belgrádban (Ring Ring fesztivál, 2002., http://www.cyberrex.org/ringring/2002 ), Pécsett (Gassztro Fest 2002.), Kishegyes (DOMBOS Fest, 2003), Koppenhága, Aero, Aalborg, Aarhus (2003., turné a dániai Creativ Workshop Ensemble zenekarral, 2003), Debrecen (Debreceni Jazz Napok, 2003). Ezekkel az együttesekkel kortárs improvizatív zenét játszik, elsôsorban saját kompozíciókat. Zeneszerzôként fô érdeklôdési területe az improvizáció és kompozíció kapcsolata (valamint a Lutoslawski-féle aleatorikus zene ill. Anthony Braxton zenéje), a jazz és a népzene. Fiatal zenészként a bartóki és szabadosi vonal követôje. Aktívan foglalkozik színházi zeneszerzéssel is. Kobzon és Ud-on játszik eredeti népzenét, illetve népzenéhez kötôdô improvizatív zenét.

Mûvek:  Szólók (1990), Hommage á Alberto Giacometti (1991), Szextettek, Szeptettek, Nonettek (1993), Árvacsáth (18 dal Tolnai Ottó verseire, 1993), Tolnai Ottó megzenésített versei (1990-1992), Triók (1994), Duók (1995), Zongoraszvit (1996), Szólók (1996), Vonóstrió (1996), Trió oboára, angolkürtre és fagottra (1996), Dalok (Pilinszky J., B.Pap E., Kormos I., 1995-97), (TRIO) (fuvolára, zongorára és ütôhangszerekre, 1997), Indiana-variations (fúvósötös, 1997), Szólók (1998), quaqua (l999), Triók (1998-99), Vízlevegô ének (l999), Ködének (l999), Ôrizgetô (fúvósötös, 2000), Triók (2000), Levegô levegô két ének (nôi kar, B. Pap E. verseire, 2000), Tibeti gyors 2 (quartet, 2000), Szeptettek (2000), Szeptettek (2001), Triók (2001), Quartettek (2001), Quartettek (2002), Bot (oktett, nonett, 2002), Tamara-ki? (nonett, 2002), Medium (nonett, 2002), Bóbita-fék (nonett, 2002), Bukluk (kvartett, 2003), Keserves (kvartett, 2003), Búsgerlice (kvartett, 2003), Kocsmabú (kvartett, 2003), A kölyökkutya reszketése (kvartett, 2003), Legényes (kvartett, 2003), Szvit (kvartett, 2003), Bolondút (szóló, 2003), 3 Trio (2003), Medvebolond (trió, 2003), Bolondul (A tévedés állhatatosan fennálló lehetôségei)(trió, 2003), Csip csip (szextett, 2003).

Színházi zenék: Harang (AIOWA csoport, 1990), Wozzeck (AIOWA/Szabadkai Népszínház, rend. Urbán A., 1992), Hamlet (AIOWA/Szabadkai Népszínház, rend. Urbán A., 1992), Kékia (Uraim csoport, 1994), Amnesztia (AIOWA, 1994), Oresztész (rend. Kovács A., 1994), Vonulások (JEL Színház, rend. Nagy J., 1997), A mi erdônk alján (rend. Tolnai Sz., 1998), Vásott kölykök (Uraim csop., 1998), Szelídítések (Újvidéki Színház, rend. Mezei K., 2000), Les Philosophes (Centre National Chorégraphique d'Orléans - Josef Nadj, rend. Nagy József, 2001. Orléans - Cannes), Yerma (Újvidéki Színház - Szines Szilánkok Diákszínpad, rend. Mezei K., 2002.) Hírnökök (MU Színház ? Várszegi Tibor, Budapest, r.:Várszegi T., 2002), Pác (Újvidéki Színház, r.Mezei K., 2002.), A másik Paradicsom I-II-III-IV (r.:Várszegi Tibor, 2002.), Gyerekek (Zentai Színtársulat, r.:Urbán A., 2003.), Könyökkanyar (Szeged - ALTERRA, Urbán András Társulata,  r.:Urbán A., 2003.).

 Részt vett a JMMT Vajdasági Magyar Zenei Esték rendezvényein 1998-ban Vonóstriójával, 2000-ben az Ôrizgetô címû,  2001-ben pedig a Tibeti gyors 2 címû kompozíciójával. Vonóstrióját elôadták az olaszországi Rovereto-i ONDINE ’98 kortárszenei fesztiválon is. A belgrádi Nemzetközi Zeneszerzôi Szemlén 1998-ban fuvolára, zongorára és ütôhangszerekre írt triójával az egyetemista kategóriában harmadik díjat kapott. 2000-ben a Szelídítések c. elôadás zenéjéért Sterija-díjban részesült. 2001.-ben meghívást kapott Franciaországba, a Nagy József vezette  Orléans-i Nemzeti Koreográfiai Központ (Centre Chorégraphique National d’Orléans, www.josefnadj.com) legújabb "Les Philosophes" címû elôadása zenéjének megírására és annak  élô elôadására. Az elôadás 2001. decemberében került bemutatásra a Cannes-i Táncfesztiválon ( www.cannes-on-line.com ). Az elôadást nagy sikerrel játszották az Avignon-i színházi fesztivál ( www.festival-avignon.com ) hivatalos programjában is, 2002. júliusában, Brugge-ben, 2002. szeptemberében, Orléans-ban 2002. októberében, Párizsban, 2003. májusában. 2003 szeptemberében meghívást kapott a koppenhágai Contemporary Workhop Ensemble zenekartól, mellyel vendégzenészként t.k. saját szerzeményeivel sikeres dániai koncertturnén vett részt.
Elôadóként és résztvevôként közremûködött több improvizatív zenei mûhelyben, illetve személyiségfejlesztô kurzus intuitív zenei részlegének munkájában is. Gyakran játszott és játszik együtt ismert improvizatív zenészekkel (tk. Matthias Schubert, Geröly Tamás, Szabados György, Dresch Mihály, Michael Hornstein, Márkos Albert, Tim Hodgkinson) itthon és külföldön. Zenei írásai a kanizsai Orbis, az újvidéki Új Symposion és a gyôri Mûhely folyóiratokban jelentek meg.
Tagja a Szerbiai Zeneszerzôk Szövetségének, illetve a „Gyôrfree" - Jazz, Improvizatív- Kortárs- és Népzenei Mûhely - Egyesületnek.
Jelenleg a Mezei Szilárd Triót, a Mezei Szilárd Quintettet ill. a Mezei Szilárd Ensemble-t vezeti, ezenkívül közremûködik több improvizatív-zenei formációban (duók, triók, stb. t.k. duó Szabados Györggyel, MAKUZ zenekar).

 Klik: Formációk / Formations:

Contact:
Szilárd MEZEI
24400 Senta, J.Gagarina 1. Yugoslavia
Tel. +381 64 150 74 86 (YU)     +36 30 851 46 45 (H)
bakter@neobee.net
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/MezeiSzilard.html


Biography

Mezei Szilárd

Born on 12. February 1974 in Senta, Vojvodina, Yugoslavia as a member of Hungarian minority in the multiethnic region Vojvodina.  He finished studies of violin in Senta and Subotica. He studied composition for four years at the Faculty of Music in Belgrade (Yugoslavia) with  prof. Zoran Eric. As a violinist, violist, double bass player and composer he held concerts in various formations (from duo to nonett) on different places, like in Zenta,  Kanizsa (Yugoslavia, festival "Jazz, improvisative music..." '95, '97, '98, 2000, 2002)      http://solair.eunet.yu/~jazzimp/  , www.jazz.eutelnet.com ), Subotica, Novi Sad,  Maribor (Slovenija), Szeged (Hungary, festivals "MASZK" '94, '97), Budapest (Hungary, FONÓ '97), Gyor  (Hungary, festivals "MEDIAWAVE" '92, '94, '95), Gyergyószentmiklós (Romania), Leverkusen  (Germany, Leverkusener Jazz Tage '91), Düsseldorff (Germany, Düsseldorffer Altsadt  Herbst '96, special prize for improvisation),  Copenhagen and Aarhus (Denmark, Magic Music Festival '99), Kluj-Napoca (Romania, Charta Minimumia Festival 2000), Odorhei  Secuiesc (Romania), Belgrade (Yugoslavia, festival Ring Ring, 2002., http://www.cyberrex.org/ringring/2002 ). His orchestra plays a contemporary improvised music, mostly performing  his own compositions. As a composer, he's interested in relationship beetwen improvisation and composition (like the aleatory of Witold Lutoslawski and compositions of Anthony Braxton), jazz and authentic folk music. As a young musician, he followed the line of B. Bartók and Gy. Szabados. He is actively employed with scenic music, too, and he also plays Hungarian authentic folk music in authentic instruments (like koboz and oud). From 2001. he works with the choreographer and director Josef Nadj in the Centre Chorégraphique National d’Orléans in Orléans, France. Their common project "Les Philosophes" became the theater-piece of the year 2001. in France. The piece was successfully performed in the festival of dance in Cannes (France) 2001, in Avignon 2002, in Brugge (Belgium) in the capital of European Culture for the year 2002, in Orléans in October 2002, and in Paris in May 2003.

Works: Solos (1990), Hommage á Alberto Giacometti (1991), Sextets, Septets, Nonets (1993), Árvacsáth (Orphan Csáth, 18 songs, poems by Ottó Tolnai, 1993), Poems by Ottó Tolnai (1990-1992), Trios (1994), Duets (1995), Suite for piano (1995), Solos (1996), String trio (1996), Trio for oboe, english horn and bassoon (1996), Songs (J. Pilinszky, E.B.Pap, I. Kormos, 1995-1997), (TRIO) (for flute, piano and percussions, 1997), Indiana-variations (for wind quintet, 1997), Solos (1998), quaqua (1999), Trios (1998-99), Water-air song (1999), Fog-song (1999), Care (wind quintet, 2000), Trios (2000), Air air two songs (female choir, text by E.B.Pap, 2000), Tibetan fast 2 (quartet, 2000), Septets (2001), Trios (2001), Quartets (2001), Quartets (2002), Bot (octet, nonet, 2002), Tamara ? who? (nonet, 2002), Tuft-brake (nonet, 2002), Medium (nonet, 2002), Tumble-hole-foal (quartet, 2003), Mans Dance (quartet, 2003.), Lament (quartet, 2003), The tremble of young dog (quartet, 2003),  Road of fool  (solo, 2003), 3 Trios (2003), Bear-fool (trio, 2003), Being a fool (trio, 2003), Csip csip (sextet, 2003).

Scenic works: Bell (AIOWA group, 1990), Wozzeck (AIOWA/National Theater-Subotica,d.:A.Urbán, 1992), Hamlet (AIOWA/Nat.Theater-Subotica, d.:A.Urbán, 1992), Blue land (URAIM group, 1994), Amnesty (AIOWA group, 1994), Orestes(d.:A.Kovács, 1994), Withdrawal (Theater JEL, d.:Josef Nadj, 1997), Under Milk Wood (d.:Sz.Tolnai, 1998), Les Enfants Terribles (URAIM group, 1998), Tameings (Theater of Novi Sad, d.:K.Mezei, 2000), Les Philosophes (Centre Chorégraphique National d'Orléans - Josef Nadj, d.:Josef Nadj, Orléans-Cannes, 2001., www.josefnadj.com , www.cannes-on-line.com , www.festival-avignon.com ), Yerma (Theater of Novi Sad, d.:K.Mezei, 2002.), Hírnökök (MU Theater, d.:T.Várszegi, 2002), Pác (Theater of Novi Sad, d.: K.Mezei, 2002.), Another Paradise I-II-III-IV-V (d. T.Várszegi, 2002.). Children (Theater of Zenta, d.: A.Urbán, 2003.) Könyök kanyar (Alterra ? Troup of András Urbán, Szeged, 2003).

 His compositions, among others, were performed in many places in Vojvodina, his String trio was performed in the festival of contemporary music "Ondine '98 in  Rovereto, Italy. With composition Trio for flute, piano and percussions he got the 3rd prize in the 7. International Review of Composers in Belgrade, 1998 in the category of students. He got the "Sterija" prize for the music in theater-piece 'Szelídítések' (Tameings).  As a performer and participant he took part in many workshops for improvised music (among others, with Tim Hodgkinson in Budapest) and intuitive music. He played with musicians/improvisers like Matthias Schubert, Tamás Geröly, Róbert Benk_, György  Szabados, Mihály Dresch, Michael Hornstein, Tim Hodgkinson. His writings about music were published in many of periodicals in Yugoslavia and Hungary.
At the moment he leads the Mezei Trio and Mezei Szilárd Ensemble, and plays in many formations (duo, trio, etc.) for improvising music (among others, in duet with György Szabados).

Contact:
Szilárd MEZEI
24400 Senta, J.Gagarina 1. Yugoslavia
Tel. +381 64 150 74 86 (YU)     +36 30 851 46 45 (H)
bakter@neobee.net
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/MezeiSzilard.html


Biografija  - Szilárd Mezei

Rodjen 12.02. 1974. u Senti. Nizu i srednju muzicku skolu (odsek- violina) zavrsio u Senti i Subotici. Cetiri godine studirao kompoziciju na Fakultetu Muzicke Umetnosi u Beogradu u klasi  profesora Zorana Erica.
Kao violinista, violista, kontrabasista i kompozitor sa svojim razlicitim sastavima (od dua do noneta) od 1990. godine nastupao u vise gradova: Senta, Kanjiza("Jazz, improvizovana muzika..." festival,'95, '97, '98, 2000, 2001, 2002,  http://www.jazz.eutelnet.com, http://solair.eunet.yu/~jazzimp/), Subotica, Novi Sad, Beograd ("Aeroplan bez motora"94, Ring Ring festival, 2002.), Maribor (Slovenija), Segedin (Madjarska, festivali "MASZK" '94, '97), Budimpesta (FONÓ '97), Djer (Madjarska, festival "MEDIAWAVE" '92,'94, '95), Gheorgheni (Rumunija), Leverkusen (Nemacka, "Leverkusener JazzTage '91"), Düsseldorff (Nemacka, "Düsseldorffer Altstadt Herbst '96",posebna nagrada za improvizaciju), Kopenhagen i Orhus (Danska, "Magic Music Festival '99"), Kluz (Rumunija, "Charta Minimumia" festival, 2000), Beograd (Ring Ring festival, 2002., http://www.cyberrex.org/ringring/2002  ) Pecuj (Gastro Fest, 2002.), Mali idjos (DOMBOS Fest, 2003), Kopenhagen, Ero, Olborg, Orhus (turneja po Danskoj sa Creativ Workshop Ensemble orkestrom, 2003). Sa tim sastavima svira savremenu improvizativnu muziku, uglavnom svoje kompozicije. Kao kompozitora prvenstveno ga interesuje sprega izmedju improvizacije i kompozicije (takodje i aleatorika Lutoslawskijevskog tipa i kreativna muzika Anthony Braxton-a), jazz i narodna muzika. Kao mladi muzicar sledi put Sabadosa i Bartoka. Aktivno se bavi i pozorisnom muzikom. Svira i autenticnu narodnu muziku i improvizativnu muziku na bazi narodne muzike na narodnim instrumentima oud i kobza.
2001. godine dobio poziv u Francusku i narudzbinu za muziku spektakla "Les Philosophes" u produkciji Centre Chorégraphique National d'Orléans - Josef Nadj (www.josefnadj.com ), u reziji Josef Nadj, koja je premijerno izvedena na festivalu plesa u Cannes-u decembra 2001. godine (www.cannes-on-line.com ). Ista predstava sa velikim uspehom izvedena u IN programu festivala u Avignon-u jula 2002.godine (www.festival-avignon.com), u Brugge-u i Orléans-u septembra i oktobra 2002 god., i u Parizu maja 2003. god. Predstava je izvedena i na BITEF-u 2003. godine. Septembra 2003. godine dobio poziv od orkestra Creativ Workshop Ensemble, sa kojim kao pozvani umetnik ucestvovao i.o. sa svojim kompozicijama na uspesnoj turneji po Dankoj.

Dela:  Solo (1990), Hommage á Alberto Giacometti (1991), Seksteti, Septeti, Noneti (1993), Árvacsáth (18 pesama na stihove Ottó Tolnai, 1993), Tria (1994), Dua (1995), Svita za klavir (1996), Solo (1996), Gudacki trio(1996), Trio za obou, engleski rog i fagot (1996), Pesme (J. Pilinszky, E.B.Pap, I. Kormos, 1995-97), (TRIO) (za flautu, klavir i udaraljke, 1997), Indiana-variations (duvacki kvintet, 1997), quaqua (1999), Tria (1998-99),Vodavazduh pesma (1999), Magla-pesma (1999), Cuvalica (duvacki kvintet, 2000), Vazduh vazduh dve pesme (zenski hor, tekst E. B. Pap, 2000), Tibetanski brzi 2 (2000), Septeti (2000), Septeti (2001), Tria (2001). Kvarteti (2001), Kvarteti (2002), Bot (oktet, nonet, 2002), Tamara-ko? (nonet, 2002), Medium (nonet, 2002), Perjanica-kocnica (nonet, 2002), Keserves (kvartet, 2003), Drhtanje mladog psa (kvartet, 2003), Tuga u krcmi (kvartet, 2003), Tuzni golub (kvartet, 2003), Bukluk (kvartet, 2003), Put ludaka (solo, 2003.), 3 Tria (2003), Muski ples (kvartet, trio, 2003), Svita (kvartet, 2003), Medved-lud (trio, 2003), Postanelud (trio, 2003), Csip csip (sextet, 2003).

Scenska muzika:  Zvono (AIOWA grupa, 1990), Wozzeck (AIOWA/Narodno pozoriste-Népszínház, Subotica, rezija András Urbán, 1992), Hamlet (AIOWA/Nar.poz.-Népszínház, Subotica, r:A. Urbán, 1992), Kékia (URAIM grupa,1994), Amnestia (AIOWA, 1994), Orest (r.: A. Kovács, 1994), Vonulások (Theatre JEL, r.:J.Nadj, 1997), Pod mlecnom sumom (r.:Sz. Tolnai, 1998), Derlad (URAIM grupa, r.: K. Mezei, 1998), Pripitomljavanja (Novosadsko pozoriste, r.: K. Mezei, 2000), Les Philosophes (Centre Chorégraphique National d'Orléans - Josef Nadj, r.:Josef Nadj, Orléans - Cannes 2001.), Yerma (Novosadsko Pozoriste - Djacka Scena, r.:K.Mezei, 2002.) Hírnökök / Vesnici  (Pozoriste MU, Budimpesta, r.:T.Várszegi, 2002.), Pac (Novosadsko Pozoriste, r.:K.Mezei, 2002.), A másik Paradicsom I-II-III-IV-V (r.:T.Várszegi, 2002.), Gyerekek / Deca (Zentai Színtársulat, r. A.Urbán, 2003), Könyökkanyar / Krivina  (Szeged ?  ALTERRA, Trupa Andrasa Urbana, r.:A.Urban, 2003.).

Ucestvovao na Vojvodjanskim Madjarskim Muzickim Vecerima 1998.godine sa Gudackim triom, 2000. god. sa kompozicijom Cuvalica, a 2001. sa kompozicijom Tibetanski brzi(2).  Gudacki trio mu je izveden i na medjunarodnom festivalu savremene muzike "ONDINE 98" u Rovereto-u, Italija. Na medjunarodnoj Tribini Kompozitora 1998. godine za kompoziciju (TRIO) za flautu, klavir i udaraljke u kategoriji studentskih kompozicija osvojio trecu nagradu. 2000. godine dobio Sterijinu nagradu za muziku u predstavi Pripitomljavanja.
Clan Udruzenja Kompozitora Srbije, i takodje clan Organizacije „Gyôrfree"(Radionica za Jazz, Improvizovanu- Savremenu- i Narodnu Muziku), Madjarka.
Kao predavac i ucesnik saradjivao u vise radionica za improvizovanu muziku, kao i u radionicama za intuitivnu muziku na kursevima za razvoj licnosti. Cesto svira zajedno sa istaknutim muzicarima improvizovane muzike (i.o. Matthias Schubert, Tamás Geröly, György Szabados, Mihály Dresch, Michael Hornstein, Albert Márkos, Tim Hodgkinson) u zemlji i inostranstvu. Tekstove o muzici objavio u casopisima Orbis (Kanjiza), Új Symposion (Novi Sad), i Mûhely (Djer, Madjarska).
Trenutno vodi Mezei Szilárd Trio, Mezei Szilárd Quintet i Mezei Szilárd Ensemble, i saradjuje u vise formacija (duo, trio, itd.) savremene improvizovane muzike (i.o. duet  sa György Szabados, orkestar MAKUZ).

Szilárd MEZEI
24400 Senta, J.Gagarina 1. Yugoslavia
Tel.: +381 64 150 74 86 (YU)
+36 30 851 46 45 (H)
bakter@neobee.net
szilardbakter@yahoo.com
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/MezeiSzilard.htmlKönnyek nélkül, a zene világnapján

    Mivégre a zene a világon? ”Ez az, ami bennem is megvolt, csak már nem tudom kimondani.(…), legyen az a neandervölgyi vadember, csecsemô, legyen az, amit hall, patakcsobogás, mennydörgés, bádogcsörgô, nevetés, fütty, bárki legyen és bármit halljon, tudja, hogy benne él a határtalan zenei óceánban. (…) Ami hangzik, az mind zene. A megdicsôült szoprán áriától az ajtórecsegésig.” /Hamvas/ Mivégre a zene az embernek? ”Az ember zenéje végül is mindig két kútforrásból merített: a külvilágból és önmagából. (…) A forrásokból meríteni mindig is erkölcsi viszony: csak az ínség kap jó kortyot, csak a szomjúság.” /Szabados/
   A zene világnapján - s hol és mi ez a világ? -, így, egy század végén, talán  a legméltóbb fejet hajtani a fekete zene elôtt. S nem pusztán azért, mert ezt oly kevesen teszik és tették, és oly ritkán, hanem mert századunkban a Zenét, egészként, teljességgel, megalkuvások sora nélkül leginkább a fekete zene mûvelôi élték, éltették. Ha van e században “zenei megújulás”, akkor az nagymértékben a fekete zenén (jazz), tehát az improvizáció újbóli megjelenésén és jelentôségének felismerésén alapul. Ahogy Anthony Braxton mondja, “a nyugati klasszikus zene válságának oka nemcsak a rögzítettség eluralkodása és a zeneszerzô szerepének felnagyítása, hanem az egyéniség lefokozása”. És, tegyük hozzá, a jazz sohasem szépíteni, a dolgokat elkenni igyekezett, hanem azokat nemesen, ha kell, fájdalmasan megénekelni. Ehhez pedig mindig is a teljes lényre volt szükség.
  Az idén 75 éves Mal Waldron fekete zongorista rendhagyó példa a huszadik század zenetörténetében, hiszen klasszikus európai zenét tanult (meghatározó muzsikusok számára, saját bevallása szerint, többek között Brahms, Chopin, Satie, Bartók, a feketék közül Mingus), majd pedig az egyik legkomolyabb amerikai jazz zongoristává vált. Lényeges idôszak volt pályáján, amikor Billie Holiday-t kísérte, majd olyan muzsikusokkal játszott együtt, mint Charles Mingus, Reggie Workman, Adrew Cyrille, Max Roach, Steve Lacy, Anthony Braxton, az énekes Jeanne Lee…  Komponistaként és zongoristaként törés nélkül immár negyven éve mûveli azt a beskatulyázhatatlan igaz muzsikát, amelynek egyfajta esszenciáját hallhattuk nemrégen a kanizsai fesztiválon. Ez alkalommal szólóban játszott, egyszerûen és következetesen építkezve, jazz klasszikusokat (pl. Thelonious Monkot, akinek hatása Waldron zenéjére, játékmódjára tagadhatatlan), illetve saját kompozíciókat, melyek a huszadik századi zene  komoly munkái. Egy gyökerekrôl tudó, idôtlen zenei nyelven szóló, mély vallomás Mal Waldron zenéje, melyet szavakkal még körülírni is szinte lehetetlen. Ahogy játszik, az óriási nyugalom, a szinte mozdulatlanság, a magamutogatás teljes hiánya - Domonkos István éneklésében volt érezhetô valami hasonló magábaforduló, de ugyanakkor a hallgatósággal, a másikkal nagyon magas szinten való, az együttlétezést maradéktalanul átérzô kapcsolatteremtés. De ugyanakkor semmi bizalmaskodás a közönséggel, semmi hajlongás. Érezhetôen nem tarja adekvát formának a pódium-koncertet. Waldron zenéje többnyire akkordikus, stabil basszus alappal, s mégis, mintha egyszólamot hallanánk, az akkordokból kötegek lesznek, kötegekké szövôdnek. S néha csak két-három szólamban játszik, hátborzongató egyszerûséggel. Egyik kompozíciójának címe No more tears (for lady day), azaz, ”nincs több könny”, s ez a zene egy kimondhatatlan befelé-sírás…
   A kanizsai koncert zárószáma egyszerre volt Bartókos, Monkos, ugyanakkor blues és afrikai elemek is szövôdtek bele, melyet egy  percekig tartó akkord-tremolóval zárt le, kutya módjára ‘kaparászva’ a zongorán. Ebben a kaparászásban benne volt az egész század fájdalma, mégsem volt érezhetô benne semmiféle elkeseredés. Aki már ilyen távlatból szemléli a világot, mint ez a fehérhajú, koromfekete arcú, füstölgô zongorista, annak az efféle “világi farokkergetés és futkosás” nem tartozik a lényeges, az eljátszandó dolgok közé. Õ már nem megy sehová. S ô már valóban nem akar semmit. ”Ahhoz, hogy az ember zenét csináljon, nem kell akarat. Minden gyereksírás, zenekar, ének, sikoltás egy csepp a zenei óceánból.” /Hamvas/
   Ha a zene világnapja - s mi és hol ez a világ?- ünnep, akkor Mal Waldron zenéje több mint méltó hozzá.

Zenta-Budapest, 2000-09-29
Mezei Szilárd


'A zene él!' Beszélgetés Szilárddal 2002 márciusában.

Klik: Formációk / Formations:

Klik: Egy beszélgetés '94-bôl

Klik: Volt két koncert
A MEZEI trió Dániában, '99 ôszén.

Klik: Zenét, és nem üzletet!
Egy Magyar Szó intervjú '99-bôl

Klik: Idézetek Mezei Szilárd válogatásában és
Mezei Erzsébet (a mama) képei