KiutAzEUbol.htmlTEXTMOSS&'é¹Óz¹Óz-® KiutAzEUbol.html
A DF [azaz a Dán Néppárt] követeli az EU-ból való kilépés lehetôségét
Information, RASMUS LINDBOE, 14. oktober 2002

Dánia és a többi EU ország jogot kell kapjon arra, hogy adott esetben teljesen elhagyja az uniót,
hangzik a Dán Néppárt kormányhoz intézett követelése.

A dánoknak immár lehetôséget kell kapniuk arra, hogy elbúcsúzhassanak az EU-tól, ami ma sem Dánia,
sem más ország számára nem lehetséges.
A Dán Néppárt felkéri Bertel Haarder (Venstre =’liberális jobboldali’) európaminisztert, hogy
teremtsen jogi lehetôséget a kilépésre, és elutasítás esetén súlyos következményekkel fenyeget a
kormánnyal való további együttmûködést illetôen.
"Elônyös lenne mind a az ellenzôk, mind az igenelôk számára, hogyha tiszta választási lehetôségek
állnának a választók elôtt. Véget kell vetni az olyan népszavazásoknak, ahol a politikusok
kimondhatják: tégy, ahogy mondom, mert nincs visszaút" - szögezi le Peter Skaarup a Dán Néppárt
alelnöke.

A kormányt támogató párt most hivatalosan a Parlamenthez fordul avval, hogy a kormányzat teremtse
meg mindenki számára az unióból való kilépés lehetôségét. Dániának elnökségét arra kellene
használnia, hogy keresztülvigye e követelést, véli Peter Skaarup, aki kardcsörtetve fenyegeti a
kormányt, amennyiben nem igazodik: "A kormányzatnak magának is érdekeltnek kellene lennie a tiszta
vonalakban. Mi folyamatosan mérlegeljük, hogy milyen elônyünk és hátrányunk származik az
együttmûködésbôl, és ha e követelésünk elutasíttatik, akkor ez egész biztosan negatív irányba
lendíti a mérleget"- nyilatkozza P.S.

Protest szavazatok
A követelés a legkényelmetlenebb pillantban jön Anders Fogh Rasmussen miniszterelnök számára, aki
éppen egy bô hónapos intenzív európai körutazás elôtt áll, hogy a fôvárosokban befejezhesse az EU
bôvítés elôkészületeit.
Romano Prodi EU-elnök az euróról szóló népszavazás idején, 2000-ben elutasította a kilépés generális
jogi lehetôségét. Az EU konvent, amely immár nyolc hónapja dolgozik egy új EU-szerzôdésen abszolút
szükségessé teszi a kilépési jog bevezetését - véli Peter Skaarup, aki az egyik dán delegáltja a
konventnek különben.

A dánok minden valószínûség szerint pár év múlva, a Konvent munkájának végeztével újabb népszavazás
elé néznek. Akkor nem lesz elegendô csak a már létezô dán fenntartásokról szavazni - a Dán Néppárt
szerint.
"Amennyiben nem lesz igazi választási lehetôség, akkor tömeges tiltakozó szavazásra számíthatunk.
Ezért a kormány érdeke is a kilépés lehetôségének megteremtése" - mondja Peter Skaarup.

A Dán Néppárt követelése a minapi Vejle-i pártkongresszuson kitört ’EU viharnak’ a következménye.
A párt elnöknôje Pia Kjaersgaard azon dühöngött, hogy a dánokat a magasabb életszínvonalat ígérô
"hazugságokkal" csalták az EU-ba. Mogens Camre [EU parlamenti képviselô] pedig az ellen dörgött,
hogy az EU-nak egyre több befolyása van, miközben a népi támogatása egyre ritkul.
"Az EU hatalmi elitje nem tûri, hogy a kártyáiba nézzenek. De mi az voltaképpen, amit az EU jobban
tud nálunk?!" - kérdezte M.C.

Ford.: Lazarus
Figyelem! A fordítás önszorgalomból készült felvilágosításul. Minden jog a szerzôé és/vagy az újságé!