Elôször magyarul og bagefter (nedunder) på dansk!


Nohát megint megtettük, amit megkövetelt a haza (a MAGosban;-) Felléptünk június 14-én szombaton 11-15 óráig a Koppenhágai Nemzetközi Napon, amely a mintegy 120 különbözô fôvárosi 'etnikai' csoport egyesületeinek bemutatkozására szolgált, négy helyszínen, a Fôvárosi Önkormányzat szervezésében, az 'etnikai egyenlôség' jegyében.

Felléptünk a fôtéren, mégpedig kis kiállítási bódénkon három papírzászlóval, egy dánnal, egy lyukas magyarral, és egy lyukas EU zászlóval. Ez utóbbira többen rákérdeztek, és rövid válaszunkra, miszerint a vállakozás értelmének kifejtése várat még magára mindenki úgy tett, mintha nem csak rögtön értené, de egyet is értene a dologgal. (A magyar zászlóra senki nem kérdezett rá, pedig majdnem ugyanazt mondtuk volna, talán avval a kiegészítéssel, hogy ma a szent koronával takargatni az otthuni vadkapitalista pénztekerészeti, lassan minden fontosat elnyelô feneketlen sötét lyukat szerintünk talán nagyobb botrány, mint a hajdani vörös csillagos. Hm?!)

Ildi a zászlókat tûzi ki, Karcsi a programokra írja (az egész teret körüljárva késôbb), hogy a Béla Hamvas Klub magyar egyesület...
Ildi "hejser" flagene. Karcsi påfører programmerne at Béla Hamvas Klubben er en ungarsk forening.

Felléptünk még három kis kiállításal. Mégpedig Ungváry Ildi szépen kipreparált, és belülre ügyesen felrakott színes új grafikáival. Vincze Ivánnak a B.H.G.I.M (Béla Hamvas Gruppe for Intuitiv Musik) történetérôl szóló anyagaival, grafikai kottákkal, fotókkal, stb az egyik külsô falon. Valamint Lázár Ervin János 170, álmok nyomán készült 'mandala rajzával' (1989-1993 Dánia-Magyarország-Svédország), ami egy kis plakát alatt egyetlen kisebb füzetben állt nézegetésre készen azoknak, akik felfigyeltek e lehetôségre.

Oda voltak még készítve a maradék dán nyelvû Hamvas könyvek (Északi korona & Titkos történet, esszék; elvihetôen, esetleges 50 koronás utánfizetéssel, vagy visszaküldve), valamint a honlapunkon a Koppenhágai Hamvas Béla Klubról, illetve a névadóról szóló, valamint tôle fordított anyagok ingyen elvihetô kópiánkként.

Voltak még szép fehér trikóink a B.H.K. és "Szabadulómûvészeti front" feliratokkal, no és Ildi, kisfia Ginkgo, valamint Ervin rajzaival, illetve Ivánnak a 'zenekarvezetônek' egy kottája képével díszítve.

Jobbról/fra højre: Ervin, Iván, Felix, Ildiko, László
Foto: Viktor Deján B.V.FOTO@MAIL.DK

Végül pedig, de természetesen nem utolsó sorban felléptünk a nagy színpadon, és a téren is intuitív zenekarunkkal, a B.H.G.I.M-el. A színpadon az újonnan nôsült dán intuitív zeneteoretikus, és zeneszerzô lelkész, Jörgen Lekfeldt MO-NU-MENT címû darabját adtuk elô amolyan esküvôi ajándékként is, a talán néha kicsit csodálkozó, de jóindulatú és szép számú közönség által barátságosan megtapsolva a végén. Iván, Ildi, Ervin, László mellett velünk játszott ezúttal Felix Becker (itt élô német-argentin 'akrobata') is harsonáján.
A téren Ivánnak erre az alkalomra 'írt' (fôként rajzolt;-) darabját adtuk elô egy óra múlva, amikor nem ment annyira zajos tánc-zene folklórprogram, vagy a néha komolyan idegesítô 'szünet-diszkó' éppen. A több, mint 20 perces játékban a 'tutti és a szóló' között váltogattunk a grafikák ábrái szerint inspirálódva (vagy nem;-). Sajnos a szintén tervezett harmadik fellépésre (Calr Bergström Nielsen: juni 14 címû darabját játszottuk volna) már mindenki elfáradt, Félix elment, így ez már kimaradt.

Állandóan több százan mászkáltak a bódék között, és/vagy nézték a fellépôket, akik között voltak diszkót táncoló kendôs muszlim lánykák, ghánai dobosok, más afrikai széplányok avval a szinte hihetetlen zenei érzékükkel lenyûgözôen mozogva, stb.

Mi sem panaszkodhattunk az érdeklôdésre, kérdeztek, vittek az anyagokból szépen, stb. Inkább a magyarokat hiányoltuk olykor, mind a látogatók, mind a résztvevôk közül. A magyar nagykövetség 'természetesen' a füle botját sem mozgatta meg. Ott volt persze mindannyiunk Kovács Karcsija Magdikájával (aki egyfolytában a csárdást hiányolta, dehát mi invitáltuk a táncos K. Jánost és csoportját is). Valamint felbukkant Vetô János (Nah Te), aki amúgy a zenekarunkhoz tartozik, de itt az Ivan darabját vette fel, míg ügyes, okos, kreatív kisfia Georg, csakúgy, mint a 'korelnök' Karcsi korábban a bódénkra vigyázott, amíg mi muzsikáltunk. Ott is körülállottak bennünket vagy huszan különben.

Ivan 'vezényel', Ildi kreál, János felvesz...
Iván dirigerer, Ildi kreerer, János optager.

No de mire is ment ki ez az egész dolog, avagy mire is mentünk mi ki a térre kérdezhetné a nyájas olvasó.

Nos, amit magunknak megfogalmaztunk talán kicsit 'elemelkedettnek hathat' egyesek számára, de nem más volt lénygében mint, hogy egy 'szabadulómûvészeti demonstrációsorozattal' megint egyszer magyari nyomot akartunk hagyni a helyszín, a Raadhusplads, a fôtér láthatatlan történetében. (Mint 1986-ban, amikor ugyanitt tüntettünk vagy fél tucatnyian '56 30 éves évfordulóján  'a keleteurópai népek szabadságát' követelve. Lásdd a képet alul!) Mégpedig elsôsorban a (-z otthuni, és itt felnövekvô 'kétéltû') gyerekeink emberibb jövôje érdekében.

Láthatóan persze a Dániában is növekvô, sôt hivatalosan is gerjesztett 'idegen-idegenkedéssel' kapcsolatban is demonstráltuk, ami tellett tôlünk: jószándékot, alkotóerôt, magyari virtust, stb. Kaptunk is elismerést, például az 1956-os magyar események nyomán alakult Dán Menekültügyi Hivatal jelenlévô képviselôitôl, akik esetleges további konzultációkra is felkértek bennünket.
De minden résztvevô be tudott számolni sok kisebb-nagyobb elismerô, érdeklôdô mozzanatról, ami feltétlenül azt jelenti, hogy 'megérte' kimennünk.

Amint így utólag megfogalmaztuk, még mindíg él a legenda, hogy egy ilyen, a személy kibontakozását 'szabadulómûvészettel', kisközösségben is elôsegítô egyesületféle mint a miénk lehetséges... Leglábbis az ehhez szükséges minimumot sikerült idáig megtennünk. Talán még kitart-unk egy darabig.

A legjobbakat, szeretettel
A vezetôség
(Örvin)
Koppenhága, június 18.


DEN DANSK UNGARSKE INTERNATIONAL FORENING
BÉLA HAMVAS KLUBBENS STAND
PÅ DEN INTERNATIONALE DAG I KØBENHAVN

Den 14. juni 2003 fra kl. 11 til 15 var der International Dag på Rådhuspladsen* i København, arrangeret af Københavns Kommune i den "etniske ligheds" navn. Sammen med andre etniske foreninger og forskellige græsrodsorganisationer havde vi, den dansk ungarske international Béla Hamvas forening, også en stand. Vi optrådte med tre papirflag på standen, en dannebrog, en udhulet ungarsk flag samt en udhulet EU flag. Sidstnævnte var der flere der undrede sig over, men det lod til alle forstod og var enige i vores korte svar, nemlig at formålet med denne foretagende endnu ikke står helt klart. ( Den udhulede ungarske flag var der ingen der undrede sig over; forklaringen er stort set den samme, måske med den tilføjelse at dække den altødelæggende brutalkapitalisme I Ungarn med den hellige Stefankrone er næsten endnu større skandale end den forhenværende røde stjerne har
været.)

Vi optrådte med tre små udstillinger, nemlig Ildikó Ungvary´s nyeste grafiske værker i farver nydeligt sat op på indervæggene; Ivan Vincze´s materialer om B.H.G.I.M.´s (Béla Hamvas Gruppen for Intuitiv Musik) historie med grafiske noder, fotos osv. på en af ydervæggene; samt Ervin János Lázár´s  170 "drømme-mandala tegninger" (1989-1993, Danmark, Ungarn, Sverige) udførte som kondensat af drømme, der var lagt frem til beskuelse for dem der var opmærksomme på muligheden i en hæfte under en lille plakat.

På standen var der også den resterende stak bøger af Béla Hamvas´ essays "Den Nordiske Krone" og "Hemmelig Rapport" til at tage hjem og efterbetale 50 Kr eller sende bogen retur; samt gratis fotokopier med materialer om Den Københavnske Béla Hamvas Klub samt om vores navngiver.

Vi har båret flotte hvide t-shirts med B.H.K. og "Befrielseskunstnerisk Front" påskrifter, samt med Ildis, hendes lille søn Ginkgos, og Ervins tegninger og billede af Ivans grafiske node.

Fra venstre/balról: Ildi, Felix, Ivan

Sidst, men ikke mindst, optrådte vi på den store scene og også på pladsen med vores intuitive musik gruppe: B.H.G.I.M. (Béla Hamvas Gruppe for Intuitiv Musik) På scenen opførte vi MO-NU-MENT af den nygifte danske intuitiv-musikteoretiker og musikelskende teolog Jørgen Lekfeldt, som en slags bryllupsgave. Der var en pæn skarre af publikum der til tider måske undrede sig lidt over denne forunderlige musikgenre, men de var godmodigt stemt, og gav os en venlig klapsalve til sidst. Ved siden af Iván, Ildi, Ervin og László havde vi denne gang også den herboende tysk-argentinske musiker-akrobat Felix Becker med os på basun. På pladsen opførte vi en time senere Ivans til lejligheden komponerede (mest tegnede,-) værk. Den tredje optræden hvor vi skulle have spillet vores ‘æresmedlem’ Carl Bergstrøm Nielsens "den 14. juni" blev vi desværre nødt til at aflyse da alle var for trætte og nogle var gået.

Der var hele tiden flere hundrede mennesker der gik frem og tilbage mellem boderne og/eller fulgteden aktuelle optræden på scenen, hvor der kunne ses muslimske piger i tørklæde dansende til orientalsk diskoteksmusik, trommeslagere fra Ghana med afrikanske skønheder bevægende sig fascinerende med deres utrolige rytmesans, og mange andre.

En af de afrikanske gruppe/Az egyik afrikai tánccsoport

Vi kunne heller ikke klage over mangel på interesserede der spurgte om ting og sager, tog af vore materialer osv. Vi savnede dog ungarerne lidt såvel blandt de besøgende som blandt de deltagende.

Nå men hvad var det så alt dette handlede om, kunne den kære læser nu spørge?

Det som vi formulerede for os selv kan godt virke lidt "højtflyvende" for nogle, men det der foregik var intet andet end at vi med en "befrielseskunstnerisk opvisningsrække" endnu engang ville efterlade et ungarsk spor i Rådhuspladsens usynlige historie. Lige som i 1986, på 30 årsdagen for revolutionen af ´56 hvor en halv dusin af os demonstrerede det samme sted for de "østeuropæiske folks frihed", (se archivbilledet nedenunder!) det vil sige først og fremmest for en mere menneskelig fremtid for vore her og i Ungarn boende børn.

Naturligvis demonstrerede vi yderligere imod den også i Danmark voksende og desværre også fra officielt hold bevidst provokerede fremmedhad. Heroverfor ville vi opvise hvad der står i vores magt: god vilje, skaberkraft, ungarsk virtus (fasthed) osv. Vi har da også fået anerkendelser, fx. fra den tilstedeværende repræsentant af Dansk Flygtningenævn (et organ der er dannet lige efter hændelserne i Ungarn i 1956) der også har indbudt os om eventuelle fremtidige konsultationer.**

Alle de deltagende kan berette om mange større og mindre anerkendende, interesserede momenter, som alt i alt viste os at det lønnede sig at være med.

Med de venligste hilsener fra bestyrelsen
Juni 2003 Kbh. N.

* Dagens programmer foregået ellers på 4 forskellige sted.

** Siden da har vi også fået et 'takkebrev' underskrevet af Københavns Kommune Familie-og Arbejdsmarkedsudvalgets borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, og Integrationsrådets formand Hikmat Hussein. Der står bla.: "Det er vores håb, at Københavns Internationale Dag fremover vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed." Vi skal nok være der (hvis skæbnen også vil det;-)
Men der står også: "Hvis I derudover har nogen forslag til fremme integrationen i Københavns Kommune, er I meget velkommen til at kontakte os." Og vi har noget: vores i Ungarn afprøvet en uges 'dybt-integrations' kursus-metode som vi agte at tilbyde til afprøvning. (Vi arbejder på sagen!)Fra vores archiv/Archivumunkból
1956-1986

Programmet var:
KØBENHAVNS INTERNATIONALE DAG
d. 14. juni 2003 kl. 11-15 på Rådhuspladsen

Scenen:

11.00: Åbningstale v. Bo Asmus Kjeldgaard

11.15: Kurdisk dans v. Den Kurdiske Ungdomsforening

11.30: Tale v. Nii Adu Ntreh, medlem af Integrationsrådet

11.40: Bantomi dans v. Den velgørende Organization Tammuuz

12.00: BÉLA HAMVAS KLUBBEN: Béla Hamvas Gruppe for Intuitiv Musik: Jörgen Lekfeldt: MO-NU-MENT

12.15: Dans fra Burundi v. Burundi Børne-og kulturforening

13.00: Kurdisk musik incl. præsentationstale v. Dansk Kurdisk Kulturcenter

13.20: Teater v. Mangfoldighed Danmark

13.45: Filippinsk dans v. Rosalyn Venning

14.00: Ghanesisk dansk v. Ghana Union

14.30: Tale/digtoplæsning v. konferencier

Boder:

1. Amnesty International

2. Kurdisk Kvindeforening/Dansk Kurdisk Kulturcenter

3. EVA's Ark

4. Børnekulturhus Ama'r "Nordiske myter og helte"

5. Irakisk Menneskerettighedsforening i Danmark

6. Den velgørende organisation Tammuuz

7. BÉLA HAMVAS KLUB
Vores intuitiv musik gruppe (BHGIM) har spillet 2 gange, en gang på scenen, og en gang ved vores bode; der var tre små tegne-grafik, og grafisk node udstilling, Béla Hamvas' bog på dansk; m.m.

8. Burundi Børne-og kulturforening

9. Somalian Mothers Community

10. Foreningen Mangfoldighed Danmark

11. Ghana Union

Gå rundt på pladsen:

1. Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

2. MiXeurope