Subject: Bela Hamvas tiszteletere
Date: Thu, 19 Jun 2003 02:21:12 EDT
From: Simon7i@aol.com
To: hamv.laz@get2net.dk

A magyar történelem, a magyar mûvészet páratlan zsenije, a kozmopolita, a tudós,a költô, a filozófus, a megvilágosult, a magyar kultúra igazi hordozója. Dániaban nem csoda, hogy felismerték tehetségét, a kierkegaardi mezôk talaján, a filozófia nagy Mesterének hazájában. Tisztelet Neki a Bölcs Ismeretlennek!
Aloha imre j.simonIgen,megtaláltam a szufi részt.Csodalatos tanok.Tulajdonképpen a Mesterem is egy szufi Mester.1985 ben lettem beavatva az ezoterikus tanitásokba.Majd három hónapot töltöttem Indiában a Mesteremmel. Ezen a szigeten ahol én lakom, tiz-tizenot magyart ismerek.A többi szigeteken tudomásom szerint kb.200 magyar él.En a Kona oldalon,a nyugati részen élek, ami  a napos oldal.A keleti része a Hilo side, ahol mindennap esik.Az élet szep es egyszerû itt, békés kis sziget,de nagyon gazdag a termeszeti csodákban.
Nemrég fejeztem be egy teljes Rumi konyv forditását. Whispers of the Beloved.Europában elô ket irániai hölgy eredetibôl való forditása. Rumi igaz esszenciája került napfényre. Küldök néhany verset a fordításaimból, izelítôül. Ha tetszik gazdagithatná szufi weboldalukat.
 
Csak pihenj meg

Csak ülj le most
Semmit se csinálj
Csak pihenj meg

Istentôl elszakadva lenni
a legkeményebb munka ezen
a földön

Hadd hozzak neked tálcán ételt
és valamit inni
amit szeretsz

Használd lágy szavaim
mint egy párnát
s pihenjen
azon
fejed

Hafiz
 

Hol van az a kocsmaajtó?

Hol van az Istenhez vezetô ajtó?
A kutyaugatás hangjában
A kalapácsütés zengésében
Az esô cseppjeiben

Mindenkinek az arcában

Hafiz
 

A ma éjszaka témája a szeretet

A ma éjszaka témája a szeretet
Holnap éjszaka úgyszintén

Tulajdonkeppen nem ismerek
diskurálásra
méltóbb témát
Míg csak
meg nem
halunk

Hafiz


A csend

Meghaltam
Megszületett bennem egy új szeretet
Kitárult elôttem az igazi Élet
Válj eggyé a végtelenséggel
Törd szét a börtön falát
Szökj meg
Szüless bele egy új színbe
Azonnal cselekedj
Sûrû felhô vesz körül
Osonj ki észrevétlenül
Halj meg és élj a csendben
A nyugodtság a legbiztosabb jele annak,
hogy meghaltál
A régi életed egy eszeveszett rohanás
volt a békesség elôl
De most a szótlan telihold tündöklik
fenn az égen

Jelaluddin Rumi
 

Forrásod vizébôl

Mi volt abban a gyertyafényben
ami oly hamar megnyitott
és elemésztett

Jöjj vissza barátom

A mi szeretetünk nem
mesterséges, és nem
formalitás

Semmi sem tudna segiteni
rajtam
Csak is az a szépség

Emlékszem arra a hajnalra
amikor lelkünk találkozott

Én akkor a te forrásod tiszta
vizét ittam
És eggyé váltam
veled

Jelaluddin Rumi
A perzsa költészet egyik rég elfelejtett kincse Shams-ud-din Muhammad Hafiz,1320-1389-ig élt.A perzsák számára Hafiz költeszete nem klasszikus irodalom a régi idôkbôl, hanem a szeretet, a bolcsesség és a humor költészetének egyvelege, egy baráttól.Ezek a rendkivüli versek nem csak a kolteszet legmagasabb szarnyalását bizonyitják, hanem a versek spirituális esszenciaja az, amely felébreszti bennunk Istennel való kapcsolatunkat, és rámutat Isteni lényünkre. Az igazi Szeretet, az eksztázis, az élô lélek megnyilvánulása érezhetô Hafiz koltészetében. Europaban Goethe, Amerikaban Emerson tett sokat Hafiz költészetének megismertetéséért.Hafiz nem csak egy kiváló költô volt, hanem korának nagy szufi Mestere is.Tanitásában a vallások harcait, és azok hierarchiáját is elutasitja. Az Egy Isten-hit szószólója, mint minden igaz Mester.

Jelaluddin Rumi 1207 szeptember 30-an született Balkh nevû városkában, ami most Afganisztánhoz tartozik, de akkor a nagy Perzsa birodalomhoz tartozott. A Mongol hadsereg inváziója elôl családja kénytelen volt elmenekülni Konya városába, kb.1215-1220 között. Édesapja Bahauddin Walad híres teológus és misztikus volt. Rumi költészetének fejlôdésére nagy hatással volt a kor két nagy koltôje, Attar es Sanai. Fiatal évei normalis korulmenyek között játszódtak le, egészen addig, amíg meg nem ismerkedett a vándorló dervish Shams of Tabriz-al. Ez a találkozás 1244 körül Rumi eletet teljesen megváltoztatta. Ettôl az idôtôl kezdve Rumi es Shams barátsága elválaszthatatlanná olvadt össze. Ennek a különös barátságnak a misztériumábol születtek a szufi költészet legnagyobb versei. Rumi 1273 december 12-én halt meg. Költeszete a Perzsa irodalom legmagasabb fokát jelenti.
 
 

További szufi anyagok a honlapon>