Grafika: MEZEI ERZSÉBET képzômûvész-tanár, Zenta (az egyik résztvevô)