Elsodanaldozat.htmlTEXTMOSS)*E,E,E/ Elsodanaldozat.html
Az iraki háború elsô dán áldozata
Rasmus Lindboe és Sandy French, 19. marts 2003

Ömlött-dôlt a színházi mûvér, amikor fiatal aktivisták lecsaptak a miniszterelnökre és a külügyminiszterre. A kormány most a szociáldemokratáknál próbál támogatást találni az iraki háborúhoz.

Az iraki háború Dániát tegnap pár percel délután három után érte el. Sem a miniszterelnök, sem Kaare R. Schou a Tv2-tôl, sem az aprótermetû parlamenti ôr a fátyolos szemüvegével, sem a két civil rendôr fogta fel mi is tortént, amíg a vérfürdô el nem kezdôdött.
Egy perccel késôbb a háború megkövetelte elsô két áldozatát: a miniszterelnök Anders Fogh Rasmussen-t, és a  külügyminiszter Per Stig Möller-t.
Ôk egyébként éppen az imént üzentek háborút Iraknak.
De ekkor egy sovány fiatalember, festékes flaskával felfegyverezve meglepte a legmagasabb készültségû rendôrséget, és keresztülvitte politikai manifesztációját, miközben azt kiabálta, hogy Anders és Per Stig kezeihez ártatlanok vére tapad.
Ha a Hamas támadott volna a Globale Rödder [Globális Gyökerek, globalizáció kritikus civil autonóm mozgalom] helyett, akkor most a birodalom két elôljáró poltikussal, és néhány kevésbé elôljáró újságíróval lett volna szegényebb, míg egy füstölgô lyuk tátongott voln a Christiansborg [Parlament] második emeletén.
A támadás ugyan sem akkor, sem késôbb nem rendítette meg a miniszterelnököt, Anders Fogh Rasmussen-t annyira, hogy elveszítse profi politikusi kinézetét.


Nordfoto

A festék ellenére, ami mint nagy vörös madárfossá gyûlt a nyakán, a miniszterelnök összeszorított fogakkal masírozott keresztül a parlamenten a minisztériuma felé. Lépcsôk, és liftek, telefonok és toalettek elôtt. Megdöbbent látogatók, és szakszervezeti delegáció elôtt. A büfén, a Brydesens Kantin-on keresztül. Zümmögô kamerákkal, villógó vakukkal és egy kis sovány, nagyon tanácstalan tanácsadóval a nyomában. Az államminiszteriumi ajtó becsapódott, és csak a vérnyomok maradtak vissza a lépcsôkön és folyosókon.

A háború elkezdôdött.
Amikor a miniszterelnök két órával késôbb feltámadott halottaiból a festék eltûnt, és a háborús kedv visszatért.
Frissen nyilatkozta, hogy a dán katonáknak megújított ENSZ mandátum nélkül, és egy nagyon sovány parlamneti többség ellenére is háborúba kell menniük.
Dánia az Olfert Fischer hadihajót, és a Saelen nevû tengeralattjárót küldi a Perzsa Öbölbe.
"Egy hozzájárulás, amire büszkék lehetünk, és határozottan passzol a nagyságrendünkhöz" ­ mondta Fogh.
Itt támogatást kapott Jensby védelmi minisztertôl..
"A Saelen-nek olyan kvalitásai vannak, amikkel sem az amerikai, sem a brit tengeralattjárók nem rendelkeznek. A Saelen különösen keresett,"- monta a védelmi miniszter.
Többet persze nem mondhatott a speciális kvalitásokról, mert ez katonai titok.

Támogató ellenzék?
A miniszterelnök sajnálkozását fejezte ki, hogy az ellenzék nem akar résztvenni a dán támogatás kiküldésében.Fogh azt kívánta magának, hogy bárcsak hasonló helyzetben lenne, mint a a korábbi szocdem-radikális kormányzat 1998-ban, amikor az akkori ellenzék támogatta a kormányt az amerika-vezette támadás támogatásában Irak ellen.
A kormány egyébként megkísérelte, hogy közeledjék az ellenzékhe: A vadász és könnyûbúvár alakulatok, amelyek amúgy a világ legjobbjai közé számítanak nem mennek, de ez sem gyôzte meg sem Lykketoft-ot [szocdem], sem Jelved-et [radikálisok], hogy ENSZ felhatalmazás nélkül háborúba vonuljank.
De még az iraki újjáépítésre, és humanitárius segítségre kiutalt 300 millió koronás extra pénzeszsák sem változtat a helyzeten.

A helyszínen, ahol a háború elsô áldozata elesett, zavartan topogtak a politikusok és újságírók.
A Tv-2 politikai guruja Kaare R. Schou mao-cipôcskéiben lágyan elkerülte a vöröslô vértócsát.
A Konzervatívok politikai szóvivônôje Pia Christmas-Møller sokkal zavartabban toporgott fekete csizmáiban, és nem tudta hová is lépjen.
Míg a korábbi külügyminiszter Niels Helveg Petersen, aki sok évig járta a veszélyes diplomáciai ösvényeket sokkal biztosabb léptekkel vágott át a hadszintéren fénylô fekete cipôiben.

Imígyen találta a háború elsô napja a parlamentet.

http://www.information.dk/Indgang/VisArtikel.dna?pArtNo=142270

Önszorgalombul fordította: Lazarus Kommerciális továbbközlés esetén minden jog a szerzôké, és/vagy az újságé, a fordításért pedig a szokásos tisztetdíj befizetendô a Koppenhágai Hamvas Béla Klub számlájára!