DenFrie.htmlTEXTMOSS )1Tkk DenFrie.html
 


Et forsøg på at give en beskrivelse af den frie lærerskole og min indgangsvinkel til den; Af Jacob Skov
 

Solen stod lavt og fik med sit knivskarpe vinterlys strandgræsset til at trække lange skygger, himlen var høj og dybblå som den kun er ved solnedgangstid  om vinteren. Vandet klukkede blidt mod strandkanten og der var ikke en vind der rørte sig i den bidende kulde.
Vi havde vel gået en times tid og snakket om hvad der nu skulle ske, jeg skulle begynde på efterskole på Samsø, i morgen og jeg var noget spændt ved situationen. Så var det min (efterskolelærer) mor sagde de ord der blev en milepæl i mit liv : Det er dig der bestemmer hvad det er for et menneske du vil vise dem du er, fra i morgen af og frem.
Det at være i efterskolelivet i samme situation som mange andre jævnaldrene i nogenlunde samme situation med spørgsmålene : Hvem er jeg, hvad vil jeg, hvad kan jeg, hvad er jeg god til og hvad er jeg ikke god til kan når det er godt være en smeltedigel af inspiration og mulighedernes land. At mødes med mennesker man måske aldrig ville ha' snakket med ellers, af alle mulige eller umulige grunde, gør under alle omstændigheder en klogere på hvem man selv er som individ og det er en enestående mulighed for at tage nyt land ind i...

Grunden til at jeg vælger at starte med denne lille historie er at det var indgangsvinklen til det frie skolesystem for mig og en meget væsentlig grund til at jeg valgte at blive lærer i de frie skoler, friskolerne, efterskolerne og højskolerne. Der er for mig en helt klar sammenhæng mellem det at ville være lærer i det frie skolesystem og det at uddanne sig på Den frie Lærerskole. Jeg vil nu forsøg at begrunde hvorfor.

Det levende ord

Som en krumtap i de frie skoler indgår fortællingen og på DfL er der hele tiden fortælling på mange forskellige måder : I undervisningen, som formidlingsredskab af et nogle gange meget konkret fagligt stof andre gange opstår fortællingen løbende f.eks. kunne man forestille sig et forløb hvor man arbejder med fortællingen som udtryksform, prøver at fortælle forskellige ting til hinanden og så efterfølgende konkretiserer hvad det var der fik fortællingen til at fungere eller hvad der ikke fungerede, for derved at blive bedre. Det kan være et sprogligt forløb hvor man fokuserer på sproglig opmærksomhed, dansk, engelsk, tysk, ungarsk.
Som modersmålsundervisning eller fremmedsprogsundervisning. Men det kan lige så godt være at man i matematik øver sig på at blive bedre til at fortælle om andengrads ligninger.
Ved morgensamlingerne bliver der også fortalt på livet løs om stort og småt, man kan komme med provokationer, historier fra ens eget liv, rejsebeskrivelser osv.
På den måde befinder man sig i et slaraffenland af forskellige fortælleformer som man kan lade sig inspirere af og bruge selv på sin egen måde.

Som elev på DfL er med til sammen med læreren at planlægge indholdet af undervisningen. Det har mange fordele bl.a. at man er tvunget til at forholde sig til hvad er det jeg mener der bør indgå i eksempelvis dansk.
Hvordan skal vi arbejde med det og hvordan fremlægger vi det ? Undervisning består også af det der udvikler sig mellem ligeværdige mennesker i mødet omkring et indhold.

Livet i de frie skoler og dermed også på lærerskolen er præget af at man gør mange forskellige ting sammen. Ud over undervisningen foregår der en masse ting, som man er sammen om : foredrag, temadage, emneuger, aktiviteter af enhver tænkelig slags, fodbold, volleyball, kurvefletning osv. osv.

På lærerskolen er der også forskellige debatfora hvor hele skolen mødes på tværs af klasser og årgange incl. lærere og snakker om hvad der er på denne uges stormøde, dette møde hedder basismøde og det er tænkt som en mulighed for at få afklaret forskellige tvivlsspørgsmål i forbindelse med indholdet af stormødet men også som debatforum hvor man kan få diskuteret indholdet af stormødet igennem for derved at møde bedre forberedt og mere afklaret til stormøde.  Stormøde er et ugentligt møde hvor skolens elever og lærere mødes og diskuterer ting der vedrører hele skolesamfundet. Det kan være undervisningsplanen, fordelingen af penge inden for lærer-elevrammen (de penge der er afsat til skolens undervisning) osv.
Der eksisterer også et antal fagudvalg på lærerskolen som varetager de forskellige fagområder det være sig idræt, matematik, drama, historie osv. de har hver et budget, der hvert år vedtages af stormødet, som  de forvalter suverænt et fagudvalg, består af de elever der måtte have interesse i området og områdets faglærere. De mødes ca. en gang om måneden og varetager alt inden for området.

Mødepligt:

Det at gå på lærerskolen er en udviklingsproces der er afhængig af mange ting : hvem man selv er, hvilke krav stiller du til dig selv, hvilke sammenhænge indgår du i, hvilke mennesker møder du, hvordan fungerer i sammen osv. derfor er det vigtigt at man kommer til de ting man er involveret i så som undervisning, fagudvalg, møder osv. og for at sikre det bedste udbytte af disse ting er der mødepligt på lærerskolen, hvilket er meget usædvanligt for en højere uddannelse.

Skolepenge:

Eleverne på skolen betaler skolepenge for at gå på skolen og uddannelsen er SU. berettiget.

Allround uddannelse :

Uddannelsen på DfL er meget bevidst om at være en bred almen allround uddannelse og ikke en specialuddanelse, bl.a. fordi det folkelige i sagens natur, er bredt og noget alle vil have godt af.
Men i lige så høj grad fornemmer jeg at man fra lærerskolens side mener at det brede og almene er vigtigt at holde i hævd, i disse specialiserende tider.

Skolestørrelse :

DfL er som uddannelsesinstitution lille med 240 elever, og det er meget bevidst, bl.a fordi man ønsker alle kender alle i miljøet.

Kostskolepræget :

Det er som fri skole vigtigt at gøre masser af ting der styrker samhørighedsfølelsen derfor spiser man sammen hver dag elever og lærere, det har så vist sig også at være en praktisk fordel også fordi der altid er en masse møder man skal til og det er både praktisk og hyggeligt at spise sammen.

Ingen eksamen :

Da udbyttet af undervisningen og alle de andre sammenhænge man ellers indgår i er en langvarig proces der foregår i dagligdagen og derfor ikke kan måles ved en test eller lignende er der ikke eksamen i den gængse forstand, men der foregår hele tiden en løbende evaluering i enhver sammenhæng, og man afslutter de fleste forløb med en evaluering lærer og elever sammen, i de enkelte fag skriver læreren en udtalelse om eleven og denne udtalelse indgår så i den endelige udtalelse man som elev får når man dimitterer.

Afslutningsvis vil jeg forsøge at give et bud på hvad der efter min mening kendetegner god undervisning, som en slags, hvad har jeg fået ud af at gå på lærerskolen.
Undervisning skal bære præg af gensidig tillid til hinanden, man skal ville hinanden på godt og ondt sådan at forstå at man giver plads til at folk er mennesker med gode og dårlige dage, gode og dårlige sider så den enkelte kan træde i karakter.
Det gælder om se mange sider af hinanden, fordi man er dårlig til tysk grammatik, kan man sagtens være god til matematik eller god i en anden sammenhæng; derfor skal man finde den enkelte elevs stærke sider og så udvikle dem til at give selvtillid, så man den vej tør gå i gang med det man ikke er så god til.
Man skal som underviser stjæle med arme og ben fra virkeligheden; sådan at forstå at man drager virkeligheden ind i undervisningen med eksempler på det man arbejder med (matematik, engelsk osv.) En klog mand sagde engang : Virkeligheden er altings prøve. Undervisning skal gøre en bedre til at leve; at fungere i livet.
Man skal som underviser fortælle, kunsten at fortælle, faglighed, medmenneskelighed. Brug mange sanser : musik, bevægelse osv. Man skal gøre undervisningen levende og spændende, så eleverne bliver hvirvlet ind i det, og så lærer sig selv noget, man skal skabe et rum og en stemning der er velegnet til læring.

Til sidst et citat fra N.F.S. Grundtvig fra sangen : Nu skal det åbenbares (nr. 461 i Folkehøjskolens sangbog), og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær.

Godt Nytår

Jacob 

jacob_skov@mail.tele.dkMere: www.frielaererskole.dk