CzakoParbaj.htmlTEXTMOSS&'H$H$ CzakoParbaj.html
Czakó Gábor
Párbaj

Mire ez a cikk megjelenik - nyomdai átfutás - lehet, hogy már hullanak Irakra a demokratikus bombák, lövik a városokat a humanista ágyúk, a testvéri tankok pedig a városok utcáin dübörögnek. A bennszülöttek jó része bizony kimarad a fejlôdésbôl, mert nem fogja megérni, hogy szeretve gyûlölt diktátora helyett a Big Brothert nézhesse a tévében.
Pedig volna tisztesebb megoldás. Az amerikaiak volt barátja, Szaddam Husszein - emlékezzünk csak az irak-iráni háborúra! - egy ôsrégi elintézési módot ajánlott II. Bushnak. Kihívta tévé-párbajra.
Milyen tiszta, és emberi módja volt a párviadal hajdanán a nézeteltérések tisztázásának! No, akkor, amikor a vezetôk még személyes felelôsséget viseltek népükért. Személyeset.
Tudunk erre példát a magyar történelembôl. Amikor a megvakított Vazul fiai elmenekültek Szent István országából, a harmadik, a legkisebb királyfi, Béla, Lengyelországba vetôdött. Ezt írja a Thuróczy Krónika:

A pomeránok megtagadták a lengyel fejedelemtôl köteles évi adójukat. A fejedelem pedig a neki járó adót fegyveres csapattal kezdte behajtani. A pogány pomeránok és a keresztény lengyelek megegyeztek, hogy vezéreik párviadalt vívjanak, és ha a pomerán legyôzve elesik, fizessék meg szokásos adójukat, ha pedig a lengyel esik el, csupán a maga kárát sirassa. Mivel Mieskó fejedelem is, a fiai is féltek elfogadni a kitûzött párviadalt, Béla magát középre vezettette és tolmács útján így szólt: Ha tetszik nektek, lengyelek, és a fejedelem úrnak is, én harcolni fogok országotok javáért és a fejedelem tisztességéért, bár nemesebb vagyok, mint ez a pogány.
Tetszett ez a pomeránoknak és a lengyeleknek egyaránt. És amikor fegyveresen összecsaptak lándzsájukkal, mint mondják, Béla oly emberül letaszította lováról a pomeránt, hogy az a helyérôl mozdulni sem tudott, és Béla kardjával a földhöz szegezte. Maga a pomerán vezér is bevallotta, hogy ô a vesztes. Ennek láttára a pomeránok alázatosan meghódoltak Lengyelország fejedelmének, és a szokásos évi adót ellentmondás nélkül megfizették."

Béla herceg pedig megkapta Mieskó fejedelem lányának a szép Richezának a kezét - miként az dukál.
Nos, nem gyönyörû lenne, ha Szaddam és II. Bush megmérkôzne egy tévéstúdióban?
Elôször okosan érvelnének, hogy ki, mikor, miért, mit. Térképek, dokumentumok, titkos jegyzôkönyvek, kémjelentések.
Amikor kifogynának az eszükbôl, jöhetne az anyázás. Mintegy bemelegítésképpen a harmadik menetre.
A harmadik menet kézitusa lehetne. Csak ököllel, kesztyûben, vagy anélkül, esetleg thai módra, vagyis rugdosódva - megállapodás szerint.
Kofi Annan ENSZ-fôtitkár bíráskodna, az Arab Liga és a NATO adná a pontozókat. A vesztes teljesítené a gyôztes három kívánságát, netán egymás lányát is elvennék feleségül.
A fogadóirodák, a tévétársaságok kaszálnának: ez lenne a világtörténelem legnézettebb mûsora. A jobb szövegeket és a nagyobb pofonokat hosszan, lassítva, többször visszajátszanák - politológusok és bokszbajnokok szakszerû magyarázataival. Az egész világ a képernyôk elôtt rágná a körmét, sörözne és mogyorózna, az izgulósabbja betelefonálna a stúdióba, meg esemesezne: sok forint/áfa.
Nem halna meg senki, legföljebb a háború kiagyalóit ütné meg a guta.