BelaHamvasIntuitiv.htmlTEXTMOSS-.:bZ$bZ$% BelaHamvasGrupforIntuitiv.html
Hosszú idô után elôször 2004 februárjában sikerült megint összejönnie Béla Hamvas Grup for Intuitiv Musik - rögtönzô zenecsoportunknak. Ez elsôsorban a hamarosan kijövô (!) elsô CD anyagai megtárgyalásának jegyében indult, de szerencsére végül egy igazán jót is muzsikáltunk. A repertoárunkon többek között ilyen rögtönzött darabok szerepeltek, mint a 'Séta a fôpályaudvarra és vissza", de például a 7 éves Ginkgo (Ildi kisfia) is két darabbal, a "Juhászból lett kiskatona" instrukcióval, és a "Boszorkány" címû rajzával szerepelt.


Felhívom a figyelmet rá, hogy a boszi testén át látszik a seprû, amin lovagol!;-)

Amúgy meg G. remekül, nagyon figyelmesen, érzékenyen játszott a dobszerkón is! Jelenvoltak, sôt mindannyian játszottak: Iván, Vetô J., László, Ildi, Ervin, Béla, Mónika és Ginkgo. Ha minden igaz március végére végre a CD is elkészül (Kop-kop-kop!) Örv.2003 augusztus-szeptember: itt járt régi támogatónk, mondhatni 'külországi tagunk' Mezei Szilád muzsikus-zeneszerzô, akit Jens Balder (a Béla Hamvas Gruppe for Intuitiv Musik tagja) hívott meg egy közös dániai turnéra vele, és még két remek, szabad ('jazz') zenét játszó dán muzsikussal. Játszottak Ærø szigetén az elsôsorban zenei népfôiskolán (ahol egy magyar tanulóval is találkoztunk) lenyûgözve a fiatal tanulókat, Aalborgban a legendás 'Fedtebrødet' ('Zsíroskenyér') jazz-kocsmában felemás körülmények közepette, de imponálóan, Århusban viszont a jó értelemben rafinált, nagyszerû modern Kunsthuset-ben a csoport a legjobb formáját hozta, és a Jens és Szilárd kompozícióiból álló program olyan imponálóan tisztán és erôsen jött le, mintha már évek óta együtt muzsikált volna a zenekar.

Jens és Iván a két 'zenekarvezetô' egyeztet

A számunkra persze a Nørrebro-i (metodista templomból lett) Kulturhuset beli koncert volt a legérdekesebb szept. 8-án hétfôn este, amennyiben itt együtt léptünk föl, a B.H.G.I.M. 'ráérô' tagjai, Béla csellón, Félix többfélén, Iván brácsán, László, és jómagam is többféle hangszeren, eszközön (tibeti bronztálaktól, pilisi szarvaslábszárcsontig;-), és a quartett három tagja, Jens pozanon, Szilárd brácsán, és Peter Ole Jörgensen dobon. A nemrégen elhunyt Jørgen Pletner, a mi Vincze Ivánunk, és Carl Bergström Nielsen egy-egy darabját játszottuk együtt nyolcan, olyan igazán gazdag, 'profi' hangzásban, mint talán még egyszer sem. Ez kicsit el is vitte az est fô részét, így Szilárdék formációjának kevesebb idô jutott, de a remek térben különleges magyar-dán darabjaikkal így is sikerült megörvendeztetni a nem sok, de lelkes halgatóságot.

Jens BALDER - trombone, MEZEI Szilárd - viola, Nils DAVIDSEN - bass , Peter Ole JÖRGENSEN - drumsSzeretettel Köszöntöttük 2002 augusztusában a Pozsonyi-Koppenhágai Vincze Iván Eugént, a Béla Hamvas Grup for Intuitiv Musik megalapítóját 72-ik születésnapja alkalmából. Kívánunk neki még sokáig jó egészséget alkotó munkájához, és hát minél több közös játékot.
A Németországban megjelenô intuitív zenei folyóirat legutóbbi számában legalább öt helyen említôdik a BHGIM, Iván és hát a dán intuitív zenei élet leírása kapcsán. Szerzô a dán Carl Bergström Nielsen.
2001 elsô félévébôl: A csoport Carl Bergstrøm Nielsen dán intuitiv zenész, zeneszerzô, és zeneterapeuta, valamint több ízben játszó társunk 50 éves születésnapja tiszteletére készített CD-je. Miért német a szöveg, miközben dán a megcélzott és Iván, zenei felelôsünk is dánul köszönti a felvétel elején az ünnepeltet? A jó ég tudja, no meg talán Iván, aki alighanem példaképére, a német zeneszerzô Stockhausen-re - aki olyan szöveges, és rajzos darabokkal tud instruálni, hogy még egy csapat kikötôi rakodómunkás is igazi zenére képes! - gondolhatott, amikor ilymódon ragaszkodott legjobban beszélt pozsonyi nyelvéhez;-)

A képen fönt Gingko (Ildikó kicsi fia*), majd balról Béla, Ildi, Ervin, Iván, László valamint (Nah Te) János.
* A kis Gingko jelenlévén a felvételen nem csak inspirált bennünket, hanem a róla elnevezett improvizációban velünk is játszott, sôt az Ivántól ellesett mozdulatokkal idônként vezényelt is. A darab jó vége például teljesen neki köszönhetô.Intuitív zenecsoportunk:

2001: Szerepelünk a dán intuitív zenei veteránok lemezén. Vincze Iván párizsi darabját a 'Hintázást' adjuk elô.

Részletesebben - angolul; klik!


Szép számú érdeklôdô elôtt sikeres 5 éves
'jubíleumi koncertet' adott a B.H.G.I.M!
Ezúttal a Chritianshavn Közösségi házban
2000 November 22-én este 21órakor!

A programon: 1 Stockhausen, 1 Carl Bergstrøm Nielsen, 1 Iván Vincze, 1 Kovács Kászon, 1 Kovács László B., és egy Nah-Te 'kompozíció' szerepelt, mely három utóbbi Vincze Iván 70 éves születésnapja alkalmából született több más - igazán érdekes - próbálkozással együtt!

Nagy 'siker' lett!
Béla Hamvas Gruppen for Intuitiv Musik
5 års jubilæumskoncert!
(Dánul - magyarul!)

Beszámolók!


Iván és Béla (csellón) Iván az alkalomra született kompozícióját adják elô a születésnapon.

A próbának indult nov 1-i találkozónk, a Vöröskereszt Kultúrházban az aktuális szerdai 'nyitott ház' rendezvény koncertjévé nôtte ki magát, és ha lehet, még a legutóbbi (lásd alább!) fellépésünknél is sikeresebb, azaz érzékenyebb, színesebb és szabadabb lett - még a hallgatóság nagyobb része számára is!!!


A Béla Hamvas Grup for Intuitiv Musik
KONCERTJE
a Dán Vöröskereszt Kultúrházában
2000 június 14-én szerdán délután
nagyon jól sikerült!

János, Ildi, Iván, Béla, László

Kicsit késve ugyan, de jó kis csapat jött össze a Ház 'önkéntes kultúrmunkása' Vetô János barátunk, és zenekari tagunk által szervezett eseményre.* A résztvevôk: Ungváry Ildi (szintetizátor, ének), Vincze Iván (brácsa), Hirtling Béla (cselló), KovácsLászló Béla (furulya, csöngôk, stb.), no és Vetô János (Nah Te) ellektronikus gitár. Közremûködött még egy-egy próbálkozásban Carl Bergstrøm Nielsen zeneterapeuta, intuitív zeneszerzô (szintetizátor), valamint Kovács Kászon (hangok).
A programon Karlheinz Stockhausen, Carl Bergstrøm Nielsen, és Iván Vicze 'kompozíciói' (szóbeli ill. grafikai instrukciói) szerepeltek. A ház kis kávézójában legalább annyi érdeklôdô, mint ismerôs és rokon volt - 'megszámlálhatatlan' nemzetiséget képviselve. Nem csak kibírta a többség, hanem el-el csodálkozott, és gondolkodott a 'szabad zene' gyakorlásának felszabadító aspektusain. (Meg amin akart.)

* A kultúrház kávézójának szerdánkénti 'szabad színtér' eseményei: Open house/Every Wednesday/The Danish Red Cross Culture House/Christianshavn, Strandgade 100.E.(remélhetôleg) kezdenek legendaszámba menni a városban (ahol az esetleges elvárások, és híresztelések ellenére sajnos elég ritka az igazi 'szabadulómûvészeti' esemény, és lehetséges helyszín). Fellépett idáig, a körülményekhez képest nagy sikerrel, többek között afgán költô (perzsául mondott verseivel), jamaicai rastafani mesemondó (jamaicai angoljával), a The United Dream of Night zenekar (Vetô/Vincze), stb.

A közeljövôben (de lehet, hogy csak késôbb) Lázár Ervin J. is tervez egy 'happeninget' a klubtagok, gyerekeik és a B.H.G.I.M. bevonásával...


A zenekarról dánul; klik!