DEN KØBENHAVNSKE BÉLA HAMVAS KLUB
"Selvbefrielses Front"
Ungarsk-Dansk-International
Venskabs & Selvbefrielses-Kunstforening for Oplysning

Béla Hamvas Klubben’s offentlige historie begyndte i 1992. Den blev grundlagt af en lille, men kulturelt og politisk aktiv gruppe ungarere, fra forskellige ‘flygtninge-årstal’, lige fra 1956 - til 1986. Den første formand var Ervin János Lázár (1986; kunstpædagog, kulturformidler).

"§1. Foreningen arbejder i den store ungarske tænker, essayist og filosof, Béla Hamvas's ånd for et frit åndeligt fælleskab mellem mennesker uanset fødsel, opdragelse eller kultur."
cit. fra Klubbens Vedtægter.

Siden grundlæggelsen har foreningen arrangeret adskillige udstillinger og andre kulturelle begivenheder. Udover vores egne medlemmer har vi også inviteret kunstnere og andre af vidt forskellig observans. Vores vigtigste mål var, at fremme medlemmernes 'selvbefriende' aktiviteter, først og fremmest deres frie og skabende tankevirksomhed. Vi har haft, og har både professionelle folk og amatører i vores frie fælleskab.

Der var også engang en - i ungarske kredse rundt i verden - kendt klub-avis: "Sziget": "Ø-en", der udkom i 8 numre. Den "Ny Ø" findes i dag på internettet (http://hamvasklub.parknet.dk) og det bliver snart linket ind til den populær ungarske satellit tv, Duna tv's (Som er kåret af UNESCO i 1999 som verdens bedste kulturelle television) hjemmeside.

Desværre var grundlæggerne nødt til at genetablere foreningen  i 1996 foreløbig, officielt under navnet: "/Den Gamle/ Béla Hamvas Klub" .Den nyværende formand er László Béla Kovács (matematiker, professor ved Kbh.’s Universitet).

Siden genstiftelsen har foreningens medlemmer arbejdet på at fremme etableringen af en "Béla Hamvas Højskole" i Ungarn. Stedet skulle være en af de skoler som vil forberede mennesker til det kommende fundamentale paradigmeskift (ivores tankegang, og medmenneskeligelige relationer), og til en globalisering med menneskeansigt, eller bedre sagt menneskers farverige møde med hinanden, uden nogen selvudnævnt 'elites' indblandning. Desværre går det ikke særlig godt med et sådant human projekt i det bankplagede, og vildtkapitalistiske Ungarn i disse dage. Men vi arbejder på sagen (på frivillig basis sevfølgelig) og leder folkehøjskoleagtige kurser, når vi bliver opfordret til det.

Vi har også besluttet os til at støtte hinanden og andre i at oprette "samtalekredse" her og i Ungarn og rundt i verden, baseret på skandinaviske demokratiske erfaringer, og på  Béla Hamvas Klubbens mindst ti år lange eksperimenter i vores "Horisont" samtalekreds (ledet af László Béla Kovács), samt på ideerne bag atomfysikeren David Bohms holografiske "Dialog Gruppe" bevægelse.
En "samtalekreds" er en gruppe mennesker, der jævnligt mødes til diiskussionsaftener, hvor der ikke bliver stillet særlige krav, men ved hjælp af nogle få regler sikres alles potentielle deltagelse hvor medvirkende kan berøre tilværelsens vigtigste problemstillinger. Vi mødes en gang om måneden.
Indtil videre på grund af manglende interesse hos danskerne foregår disse møder på ungarsk. Men vi er parate til  at åbne en 'dansksproget afdeling' når som helst.

Jens Balder, NahTE & Lazarus i koncerten til ære for Béla Hamvas 100 års fødselsdag på Kapelvej 44 i '97

Sidst, men ikke mindst har Klubbens medlemmer og de som ville spille med en af de beste træningsmuligheder til "selvbefrielses kunst" igennem intuitiv musik. Ifølge musikterapeut Carl Bergstrøm Nielsen, intuitiv musiker og komponist, og vores gruppens æredsmedlem - "intuitiv musik er vores tids folkemusik".
Vores musikgruppe, Béla Hamvas Grup for Intuitiv Musik (B.H.G.I.M.) er blevet grundlagt af Ivan Eugen Vincze (musiker, komponist, én af de første intuitiv musiker i Danmark). Vi har haft flere succesrige koncerter med mange tilhørere.

Alle kan være med til det hele, - hvis man tør.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

E-mail:

hamvasklub@parknet.dk